Pomocník systému OBERON
Košíkový predaj

Pokladnica OBERON > Pokročilé vedomosti > Košíkový predaj

Táto téma Pomocníka je venovaná jednému z moderných spôsobov predaja na Pokladnici OBERON - tzv. košíkovému predaju.

Základné informácie

Podrobné informácie o práci s otvorenými účtami sú k dispozícii v téme Práca s otvorenými účtami (stolmi).

Príklad

  1. Pán František nakupuje v stavebninách. Po príchode do predajne mu v prvom oddelení, ktoré navštívi, obsluha otvorí účet s číslom košíka, napr. 9.
  2. V oddelení s betónovými produktmi si pán František vyberie 10 ks parkových obrubníkov. Na počítači v tomto oddelení mu obsluha zvolený tovar pridá na otvorený účet.
  3. V oddelení so spojovacím materiálom si vyberie 0,5 kg stavebných klincov. Údaj o odváženom tovare sa z digitálnych váh automaticky odošle na jeho otvorený účet.
  4. V oddelení so stavebnou chémiou si pán František ešte pribalí 2 ks akrylového tmelu. Podobne, ako pri obrubníkoch, sa mu tovar na počítači v tomto oddelení pridá na otvorený účet.
  5. Pri platení na registračnej pokladnici napokon obsluha skontroluje jednotlivé položky na otvorenom účte č. 9 a zaeviduje (vytlačí) pokladničný doklad.
Obrázok č. 1: Postup pri košíkovom predaji

Rýchle prepínanie medzi viacerými otvorenými účtami je možné pomocou skratkového klávesu /číslo účtu zadaného na Pokladnici OBERON do poľa Množstvo*Kód položky. V prípade pána Františka z príkladu by to bolo /9.

Príbuzné témy