Pomocník systému OBERON
Košíkový predaj

Pokladnica OBERON > Pokročilé vedomosti > Košíkový predaj

Základné informácie

Príklad

Predajňa je rozdelená na jednotlivé oddelenia. Oddelenia sú vybavené počítačom s nainštalovaním systémom OBERON, ktorý umožňuje nákup zaevidovať na príslušné číslo košíka. Do košíka sú postupne pridávané tovary z rôznych oddelení. Pred vystavením pokladničného dokladu sa zadáva číslo košíka zákazníka a obsluha pokladnice len skontroluje správnosť naúčtovaných položiek. Po kontrole obsluha vydá pokladničný doklad.

 

Bližšie informácie o otvorených účtoch získate v téme Práca s otvorenými účtami (stolmi).
Príbuzné témy