Pomocník systému OBERON
Kniha drobného investičného majetku

OBERON - hlavná ponuka > Účtovníctvo > Kniha drobného investičného majetku

Základné informácie

Podrobné informácie o formulári na zaradenie do Knihy drobného investičného majetku nájdete v téme Inventárna karta drobného majetku.

Ďalšie možnosti evidencie

V Knihe drobného investičného majetku sú dostupné pre prácu so záznamami ďalšie možnosti, a to cez tlačidlo Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z evidencie do súboru typu XML. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - export údajov.

Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

XML komunikácia - hromadný import dokladov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať súbory typu XML. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - import údajov.

Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

Import majetku z inej účtovnej jednotky

Import majetku z inej účtovnej jednotky znamená, že sa naimportujú záznamy do Knihy drobného investičného majetku. V prípade, že aktuálna databáza nie je prázdna, všetky doteraz zaevidované karty investičného majetku sa vymažú a prepíšu importom majetku z inej účtovnej jednotky.

Obnoviť vymazaný záznam

Záznam, ktorý bol vymazaný presunutím do koša, je možné obnoviť. Ďalšie informácie o mazaní a obnove záznamov získate v téme Kôš - vymazanie a obnova záznamov.
Príbuzné témy