Pomocník systému OBERON
Kniha drobného investičného majetku

OBERON - hlavná ponuka > Účtovníctvo > Kniha drobného investičného majetku

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Kniha drobného investičného majetku v ponuke Účtovníctvo programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Podrobné informácie o formulári na zaradenie do Knihy drobného investičného majetku nájdete v téme Formulár Inventárna karta drobného majetku.

Ďalšie možnosti evidencie

V Knihe drobného investičného majetku sú pre prácu so záznamami dostupné ďalšie možnosti, a to po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z evidencie do súboru typu XML. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - export údajov.

XML komunikácia - hromadný import dokladov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať súbory typu XML. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - import údajov.

Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

Import majetku z inej účtovnej jednotky

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje naimportovať údaje z inej účtovnej jednotky do Knihy drobného investičného majetku. Možnosť sa využíva vtedy, keď aktuálna databáza neobsahuje v Knihe drobného investičného majetku žiadne údaje. V prípade, že aktuálna databáza nie je prázdna, všetky doteraz zaevidované karty investičného majetku sa vymažú a prepíšu importom majetku z inej účtovnej jednotky.

Obnoviť vymazaný záznam

Záznam, ktorý bol vymazaný presunutím do koša, je možné obnoviť. Ďalšie informácie o mazaní a obnove záznamov získate v téme Kôš - vymazanie a obnova záznamov.
Príbuzné témy