Pomocník systému OBERON
Kniha drobného investičného majetku

OBERON - hlavná ponuka > Účtovníctvo > Kniha drobného investičného majetku

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Kniha drobného investičného majetku v ponuke Účtovníctvo programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Zaradiť majetok do Knihy drobného investičného majetku je možné pomocou formulára Inventárna karta drobného majetku.

Ďalšie možnosti evidencie

V Knihe drobného investičného majetku sú pre prácu so záznamami dostupné ďalšie možnosti, a to po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí formulár, v ktorom možno pridať dokument alebo obrázok (tlačidlo ). Použiť možno aj funkciu Drag&Drop, prípadne prílohu oskenovať. Viac informácií získate v téme Práca s prílohami.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - hromadný import dokladov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

Import majetku z inej účtovnej jednotky

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje naimportovať údaje z inej účtovnej jednotky do Knihy drobného investičného majetku. Možnosť sa využíva vtedy, keď aktuálna databáza neobsahuje v Knihe drobného investičného majetku žiadne údaje. V prípade, že aktuálna databáza nie je prázdna, všetky doteraz zaevidované karty investičného majetku sa vymažú a prepíšu importom majetku z inej účtovnej jednotky.

Obnoviť vymazaný záznam

Záznam, ktorý bol vymazaný presunutím do koša, je možné obnoviť. Ďalšie informácie o mazaní a obnove záznamov získate v téme Kôš - vymazanie a obnova záznamov.
Príbuzné témy