Pomocník systému OBERON
Kniha investičného majetku

OBERON - hlavná ponuka > Účtovníctvo > Kniha investičného majetku

Základné informácie

Podrobné informácie o formulári na zaradenie do Knihy investičného majetku nájdete v téme Inventárna karta.

Ďalšie možnosti evidencie

V Knihe investičného majetku sú pre prácu so záznamami dostupné ďalšie možnosti, a to cez tlačidlo Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Hromadný prepočet odpisov

Hromadný prepočet odpisov znamená, že sa nanovo vypočítajú účtovné aj daňové odpisy investičného majetku. Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné navoliť obdobie, od ktorého sa prepočítajú odpisy. V prípade zvolenia možnosti Prepísať ručne zadané záznamy sa prepíšu tie odpisy, ktoré boli zadané používateľom.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z evidencie do súboru typu XML. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - export údajov.

Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

XML komunikácia - hromadný import dokladov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať súbory typu XML. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - import údajov.

Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

Import majetku z inej účtovnej jednotky

Import majetku z inej účtovnej jednotky znamená, že sa naimportujú záznamy do Knihy investičného majetku. V prípade, že aktuálna databáza nie je prázdna, všetky doteraz zaevidované karty investičného majetku sa vymažú a prepíšu importom majetku z inej účtovnej jednotky.

Obnoviť vymazaný záznam

Záznam, ktorý bol vymazaný presunutím do koša, je možné obnoviť. Ďalšie informácie o mazaní a obnove záznamov získate v téme Kôš - vymazanie a obnova záznamov.
Príbuzné témy