Pomocník systému OBERON
Kniha investičného majetku

OBERON - hlavná ponuka > Účtovníctvo > Kniha investičného majetku

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Kniha investičného majetku v ponuke Účtovníctvo programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Zaradiť majetok do Knihy investičného majetku je možné pomocou formulára Inventárna karta. Postup, ako zaevidovať majetok do knihy investičného majetku tak v systéme podvojného, ako aj jednoduchého účtovníctva, nájdete v téme Zaevidovanie majetku do knihy investičného majetku.

Ďalšie možnosti evidencie

V Knihe investičného majetku sú pre prácu so záznamami dostupné ďalšie možnosti, a to po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Hromadný prepočet odpisov

Hromadný prepočet odpisov znamená, že sa nanovo vypočítajú účtovné aj daňové odpisy investičného majetku. Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné zvoliť obdobie, od ktorého sa prepočítajú odpisy. V prípade zvolenia možnosti Prepísať ručne zadané záznamy sa prepíšu tie odpisy, ktoré boli zadané používateľom.

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí formulár, v ktorom možno pridať dokument alebo obrázok (tlačidlo ). Použiť možno aj funkciu Drag&Drop, prípadne prílohu oskenovať. Viac informácií získate v téme Práca s prílohami.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - hromadný import dokladov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

Import majetku z inej účtovnej jednotky

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje naimportovať údaje z inej účtovnej jednotky do Knihy investičného majetku. Možnosť sa využíva vtedy, keď aktuálna databáza neobsahuje v Knihe investičného majetku žiadne údaje. V prípade, že aktuálna databáza nie je prázdna, všetky doteraz zaevidované karty investičného majetku sa vymažú a prepíšu importom majetku z inej účtovnej jednotky.

Obnoviť vymazaný záznam

Záznam, ktorý bol vymazaný presunutím do koša, je možné obnoviť. Ďalšie informácie o mazaní a obnove záznamov získate v téme Kôš - vymazanie a obnova záznamov.
Príbuzné témy