Pomocník systému OBERON
Zaevidovanie majetku do knihy investičného majetku

Podvojné účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Zaevidovanie majetku do knihy investičného majetku

Táto téma Pomocníka obsahuje postup, ako zaevidovať majetok do knihy investičného majetku tak v systéme podvojného, ako aj jednoduchého účtovníctva.

Zaevidovanie majetku

  1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Účtovníctvo zvoľte položku Kniha investičného majetku.
  2. Otvorí sa Kniha investičného majetku, v ktorej stlačte tlačidlo Nový, zobrazí sa formulár Inventárna karta.
  3. Vyplňte jednotlivé polia, minimálne hodnoty sú inventárne číslo a názov. V prípade, že plánujete počítať odpisy, je potrebné zadať aj ďalšie údaje. V záložke Obstaranie je potrebné zadať dátum obstarania a obstarávaciu cenu. V záložke Zaradenie je potrebné zadať dátum zaradenia (od tohto dátumu sa počítajú odpisy), odpisovú skupinu a zvoliť spôsob odpisovania.
  4. Pri majetku, ktorý bol v predchádzajúcich účtovných obdobiach technicky zhodnotený, je potrebné zadať v záložke Technické zhodnotenie všetky technické zhodnotenia za všetky predchádzajúce roky.
  5. Stlačením tlačidla Prepočítať odpisy je možné vykonať automatický prepočet (pri prvotnom stlačení výpočet) daňových, resp. účtovných odpisov. Otvorí sa formulár, v ktorom je možné upraviť dátum, od ktorého sa majú odpisy prepočítať. Po prvýkrát, keď ešte nie sú zadané žiadne odpisy, je potrebné dať vypočítať odpisy od roku dátumu zaradenia (tento rok bude prednastavený). Ďalej je možné nastaviť, či sa majú pri prepočte prepísať manuálne zadané záznamy. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa vykoná prepočet (výpočet) odpisov na inventárnej karte. Automaticky prepočítané (vypočítané) odpisy je možné manuálne upravovať.    
  6. Po stlačení tlačidla OK na inventárnej karte sa zaevidovanie majetku do knihy investičného majetku ukončí. V tlačových výstupoch je možné vytlačiť príslušné tlačové výstupy.
Vyradenie majetku sa zadáva vo formulári Inventárna karta, záložka Vyradenie. K vyradeniu je potrebné zadať dátum vyradenia, spôsob vyradenia, prípadne zostatkovú cenu.
Príbuzné témy