Pomocník systému OBERON
Hromadné účtovanie majetku (daňových odpisov)

Jednoduché účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Hromadné účtovanie majetku (daňových odpisov)

Táto téma Pomocníka popisuje všeobecný postup pri hromadnom účtovaní daňových odpisovjednoduchom účtovníctve.

Základné informácie   

Postup hromadného zaúčtovania daňových odpisov

  1. Skôr, ako začnete účtovať daňové odpisy, sa predpokladá, že na kartách majetku je zadaná predkontácia na zaúčtovanie. Samozrejmosťou sú už vypočítané daňové odpisy v knihe investičného majetku.
  2. V evidencii Hromadné účtovanie dokladov (ponuka Účtovníctvo, Hromadné účtovanie dokladov) stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa sprievodca, v ktorom vyberte evidenciu Majetok (odpisy) a zvoľte obdobie - Celý účtovný rok. Pokračujte ďalšími krokmi sprievodcu - tie vás prevedú zvyškom zaúčtovania. Pred samotným zaúčtovaním je možné vykonať jeho test - odhalí možné problémy, ktoré môžu vzniknúť pri zaúčtovaní.
  3. V záverečnom kroku sa vykoná samotné zaúčtovanie - vytvoria sa nové záznamy v peňažnom denníku. Po zaúčtovaní je možné zobraziť správu o priebehu zaúčtovania.
  4. Vykonané zaúčtovanie je možné aj hromadne zrušiť - pomocou tlačidla Možnosti - Zrušiť hromadné zaúčtovanie.

Správu o priebehu zaúčtovania je možné vytlačiť. V ponuke Účtovníctvo, Hromadné účtovanie dokladov otvorte formulár Hromadné účtovanie dokladov, stlačte tlačidlo Správy o priebehu a spustite Tlač. Správu o priebehu je možné vytlačiť aj z formulára Hromadné účtovanie dokladov po stlačení tlačidla Možnosti.

Príbuzné témy