Pomocník systému OBERON
Hromadné účtovanie majetku (odpisov)

Jednoduché účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Hromadné účtovanie majetku (odpisov)

Táto téma Pomocníka popisuje všeobecný postup pri hromadnom účtovaní odpisov v jednoduchom účtovníctve.

Základné informácie

Postup pri hromadnom zaúčtovaní majetku

  1. Skôr ako začnete účtovať účtovné odpisy sa predpokladá, že na kartách majetku je zadaná predkontácia pre zaúčtovanie. Samozrejmosťou sú už vypočítané daňové odpisy.
  2. V evidencii Hromadné účtovanie dokladov (ponuka Účtovníctvo, Hromadné účtovanie dokladov) stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa sprievodca, v ktorom vyberte evidenciu Majetok (odpisy), taktiež zvoľte obdobie, v tomto prípade rok. Pokračujte ďalšími krokmi sprievodcu - tie vás prevedú zvyškom zaúčtovania. Pred samotným zaúčtovaním je možné vykonať jeho test - odhalí možné problémy, ktoré môžu vzniknúť pri zaúčtovaní.
  3. V záverečnom kroku sa vykoná samotné zaúčtovanie - vytvoria sa nové záznamy v peňažnom denníku. Po zaúčtovaní je možné zobraziť správu o priebehu zaúčtovania.
  4. Vykonané zaúčtovanie je možné aj hromadne zrušiť - pomocou tlačidla Možnosti - Zrušiť hromadné zaúčtovanie.

Správu o priebehu zaúčtovania je možné vytlačiť. V ponuke Účtovníctvo, Hromadné účtovanie dokladov otvorte formulár Hromadné účtovanie dokladov, stlačte tlačidlo Správy o priebehu a spustite Tlač. Správu o priebehu je možné vytlačiť aj z formulára Hromadné účtovanie dokladov cez tlačidlo Možnosti.

Príbuzné témy