Pomocník systému OBERON
Predkontácie (jednoduché účtovníctvo)

OBERON - hlavná ponuka > Účtovníctvo > Predkontácie (jednoduché účtovníctvo)

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Predkontácie v ponuke Účtovníctvo programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie 

Formulár Predkontácia je bližšie popísaný v téme Formulár Predkontácie (jednoduché účtovníctvo).
Príbuzné témy