Pomocník systému OBERON
Hromadné účtovanie majetku (účtovných odpisov)

Podvojné účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Hromadné účtovanie majetku (účtovných odpisov)

Táto téma Pomocníka popisuje všeobecný postup pri hromadnom účtovaní účtovných odpisov v podvojnom účtovníctve.

Základné informácie

Postup pri hromadnom zaúčtovaní majetku

  1. Skôr, ako začnete účtovať účtovné odpisy, sa predpokladá, že na kartách majetku je zadaná predkontácia na zaúčtovanie. Samozrejmosťou sú už vypočítané účtovné odpisy v knihe investičného majetku.
  2. V evidencii Hromadné účtovanie dokladov (ponuka Účtovníctvo, Hromadné účtovanie dokladov) stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa sprievodca, v ktorom vyberte evidenciu Majetok (odpisy) a zvoľte obdobie - mesiac. Pokračujte v sprievodcovi ďalej - ten vás prevedie zvyškom zaúčtovania. Pred samotným zaúčtovaním je možné vykonať jeho test - odhalí možné problémy, ktoré môžu vzniknúť pri zaúčtovaní.
  3. V poslednom kroku sa vykoná samotné zaúčtovanie - vytvoria sa nové záznamy v účtovnom denníku. Po zaúčtovaní je možné zobraziť správu o priebehu zaúčtovania.
  4. Vykonané zaúčtovanie je možné aj hromadne zrušiť - pomocou tlačidla Možnosti - Zrušiť hromadné zaúčtovanie.

Správu o priebehu zaúčtovania je možné vytlačiť. V ponuke Účtovníctvo, Hromadné účtovanie dokladov otvorte formulár Hromadné účtovanie dokladov, stlačte tlačidlo Správy o priebehu a spustite Tlač. Správu o priebehu je možné vytlačiť aj z formulára Hromadné účtovanie dokladov po stlačení tlačidla Možnosti.

Daňové odpisy sa v podvojnom účtovníctve neúčtujú, vstupujú však do daňového priznania.
Príbuzné témy