Pomocník systému OBERON
Hromadné zaúčtovanie skladu

Podvojné účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Hromadné zaúčtovanie skladu

Táto téma Pomocníka popisuje všeobecný postup pri hromadnom účtovaní dokladov v podvojnom účtovníctve.

Postup pri hromadnom zaúčtovaní skladu

  1. Skôr ako začnete účtovať sklad, je potrebné skontrolovať predkontácie (ponuka Účtovníctvo - Predkontácie) a ich priradenie k jednotlivým skladovým kartám. V ponuke SkladSkladové karty otvorte skladovú kartu, v záložke Doplňujúce údaje zadajte predkontáciu, podľa ktorej sa bude daná skladová položka účtovať.
  2. Pred samotným zaúčtovaním odporúčame použiť funkciu Prepočet obstarávacích cien a výnosov (ponuka Sklad, Skladové karty, tlačidlo Možnosti) - tu sa prepočítajú obstarávacie ceny v prípade, že sa niektoré skladové doklady opravovali, prípadne sa doklady nezadávali v presnom časovom slede.
  3. V evidencii Hromadné účtovanie dokladov (ponuka Účtovníctvo - Hromadné účtovanie dokladov) stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa sprievodca, v ktorom vyberte evidenciu Sklad, nastavte sklady, ktoré sa majú zaúčtovať, taktiež zvoľte spôsob zaúčtovania. Pokračujte v sprievodcovi ďalej - ten Vás prevedie zvyškom zaúčtovania. Pred samotným zaúčtovaním je možné vykonať len jeho test - odhalí možné problémy, ktoré môžu vzniknúť pri zaúčtovaní.
  4. V záverečnom kroku sa vykoná samotné zaúčtovanie - vytvoria sa nové záznamy v účtovnom denníku. Po zaúčtovaní je možné zobraziť správu o priebehu zaúčtovania.
  5. Vykonané zaúčtovanie je možné aj hromadne zrušiť - pomocou tlačidla Možnosti - Zrušiť hromadné zaúčtovanie.
Ďalšie informácie o účtovaní skladu získate v téme Všeobecne o účtovaní skladu.
Príbuzné témy