Pomocník systému OBERON
Hromadné zaúčtovanie skladu

Podvojné účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Hromadné zaúčtovanie skladu

Táto téma Pomocníka popisuje všeobecný postup pri hromadnom zaúčtovaní skladupodvojnom účtovníctve.

Pred hromadným zaúčtovaním skladu sa odporúča použiť funkciu Prepočet obstarávacích cien a výnosov.

Postup pri hromadnom zaúčtovaní skladu

  1. V prvom kroku skontrolujte zoznam predkontácií (ponuka Účtovníctvo, Predkontácie) a ich priradenie k jednotlivým skladovým kartám. V ponuke Sklad, Skladové karty otvorte skladovú kartu a v záložke Doplň. údaje zadajte predkontáciu, podľa ktorej sa bude daná skladová položka účtovať.
  2. Pred zaúčtovaním odporúčame použiť funkciu Prepočet obstarávacích cien a výnosov (ponuka Sklad, Skladové karty, tlačidlo Možnosti) - pomocou nej sa prepočítajú obstarávacie ceny v prípade, že sa niektoré skladové doklady opravovali, prípadne sa doklady nezadávali v presnom časovom slede.
  3. V evidencii Hromadné účtovanie dokladov (ponuka Účtovníctvo, Hromadné účtovanie dokladov) stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa sprievodca, v ktorom vyberte evidenciu Sklad. Pomocou tlačidla  nastavte sklady, ktoré sa majú zaúčtovať, a zvoľte spôsob zaúčtovania. Zvoľte obdobie a pokračujte v sprievodcovi ďalej - ten vás prevedie zvyškom zaúčtovania. Pred samotným zaúčtovaním je možné vykonať jeho test - odhalí možné problémy, ktoré môžu vzniknúť pri zaúčtovaní.
  4. V poslednom kroku sa vykoná samotné zaúčtovanie - vytvoria sa nové záznamy v účtovnom denníku. Po zaúčtovaní je možné zobraziť správu o priebehu zaúčtovania.
  5. Vykonané zaúčtovanie je možné aj hromadne zrušiť - pomocou tlačidla Možnosti - Zrušiť hromadné zaúčtovanie.
Ďalšie informácie o účtovaní skladu získate v téme Všeobecne o účtovaní skladu (zásob).
Príbuzné témy