Pomocník systému OBERON
Všeobecne o účtovaní skladu (zásob)

Podvojné účtovníctvo > Účtovanie > Účtovanie skladu (zásob) > Všeobecne o účtovaní skladu (zásob)

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o účtovaní skladupodvojnom účtovníctve - o spôsoboch účtovania, ich jednotlivých možnostiach a rozdieloch medzi nimi. Pod účtovaním skladu sa rozumie účtovanie pohybu zásob.

Základné informácie

Spôsoby účtovania skladu (zásob)

Vždy pred hromadným zaúčtovaním skladu sa odporúča použiť funkciu Prepočet obstarávacích cien a výnosov.

Aký spôsob účtovania skladu (zásob) si vybrať?

Príbuzné témy