Pomocník systému OBERON
Prepočet obstarávacích cien a výnosov

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Prepočet obstarávacích cien a výnosov
Do skladu dňa 15.10. firma prijala 10 kusov tovaru za cenu 100 EUR za kus. Dňa 16.10. predali jeden kus za predajnú cenu 150 EUR. Výnos tejto položky predstavuje 50 EUR. Následne ku dňu 10.10. do skladu spätne zaevidovali ďalšiu príjemku, v ktorej prijali 10 kusov, avšak za cenu 120 EUR za kus. Problémom je, že dňa 15.10. mala byť priemerná obstarávacia cena skladovej položky 110 EUR (pri množstve 20 kusov) a výnos dňa 16.10. mal byť 40 EUR, a nie vo výške 50. Funkcia Prepočet obstarávacích cien a výnosov opätovne chronologicky prepočíta obstarávaciu cenu a aj výnosy - v príklade dňa 16.10. upraví výnos z 50 EUR na 40 EUR. 
Príbuzné témy