Pomocník systému OBERON
Práca s obstarávacími nákladmi

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Práca s obstarávacími nákladmi

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o možnostiach práce s obstarávacími nákladmi v module Skladová evidencia systému OBERON.

Základné informácie

Príklad rozpočítania obstarávacích nákladov

Názov položky

Evidované množstvo

Obstarávacia cena/MJ

Obstarávacia cena spolu

Piesok

 10 t

 500.000

5 000

Štrk hrubý

 5 t

 600.000

  3 000

Štrk jemný

 2 t

 600.000

  1 200

 

 

Spolu

  9 200

Skladové položky po rozpočítaní obstarávacích nákladov vo výške 1000 EUR.

Piesok

 10 t

 554.438

  5 544

Štrk hrubý

 5 t

 665.217

  3 326

Štrk jemný

 2 t

 665.217

  1 330

    Spolu

10 200

Zaevidovanie obstarávacích nákladov

  1. Vytvorte príjemku s druhom pohybu P - Obst. náklady.
  2. Pridajte do príjemky položku Obstarávacie náklady s množstvom 1, zadajte mernú jednotku a výšku obstarávacích nákladov (cenu za mernú jednotku).
  3. Pomocou tlačidla  vyberte príjemku so skladovými položkami, na ktoré sa majú rozpočítať obstarávacie náklady, a stlačte tlačidlo OK.
  4. Po uložení príjemky sa na príslušné skladové karty rozpočítajú obstarávacie náklady (hodnota skladu v obstarávacej cene sa zvýši o tieto obstarávacie náklady).
Príbuzné témy