Pomocník systému OBERON
Práca s obstarávacími nákladmi

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Práca s obstarávacími nákladmi

Táto téma Pomocníka Vás oboznámi s možnosťami, ktoré poskytuje modul Skladová evidencia pri práci s obstarávacími nákladmi. Tento termín predstavuje zvyčajne náklady na obstaranie tovaru, ako sú dopravné náklady, prípadne iné výdavky súvisiace s obstaraním tovaru. 

Príklad rozpočítania obstarávacích nákladov

Názov položky Evidované množstvo Obstarávacia cena/MJ Obstarávacia cena spolu
Piesok  10 t  500.000   5 000
Štrk hrubý  5 t  600.000   3 000
Štrk jemný  2 t  600.000   1 200
    Spolu   9 200
Skladové položky po rozpočítaní obstarávacích nákladov vo výške 1000 EUR.
Piesok  10 t  554.438   5 544
Štrk hrubý  5 t  665.217   3 326
Štrk jemný  2 t  665.217   1 330
    Spolu  10 200

Zaevidovanie obstarávacích nákladov

  1. Vytvorte príjemku s druhom pohybu P - Obst. náklady (obstarávacie náklady). Príjemku musíte, samozrejme, vytvoriť pre ten sklad, ktorý chcete zaťažovať obstarávacími nákladmi.
  2. Na príjemku zadajte jednu položku a v položke uveďte výšku obstarávacích nákladov.
  3. Po uložení položky príjemky sa v sklade rozpočítajú obstarávacie náklady.
Príbuzné témy