Pomocník systému OBERON
Automatické spracovanie bankových výpisov

OBERON Automation Center > Automatické úlohy > Automatické spracovanie bankových výpisov

Táto téma Pomocníka je venovaná jednej z automatických úloh systému OBERON - automatickému spracovaniu bankových výpisov. To predstavuje popri manuálnom spracovaní bankových výpisov jeden zo spôsobov spracovania bankových výpisov v systéme OBERON.

Základné informácie  

Nastavenie úlohy Automatické spracovanie bankových výpisov

 1. Pred nastavením automatickej úlohy v systéme OBERON sa uistite, že je na počítači, ktorý je neustále zapnutý (spravidla sieťovom databázovom serveri), správne nastavený server OBERON Automation Center. Postup nastavenia je dostupný v téme Nastavenie servera OBERON Automation Center. Správnosť nastavenia a fungovania servera OAC môžete skontrolovať v programe OBERON Automation Center (klient) (v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka OBERONOBERON Automation Center (klient)). Pri použití OBERON Automation Center odporúčame používať databázu SQL.
 2. Na klientskom počítači spustite program OBERON - Agenda firmy a v ponuke OBERON, Otvorenie agendy (firmy) otvorte databázu účtovnej jednotky.
 3. V ponuke ServisPoužívatelia vytvorte nového používateľa typu Systémový.
 4. V ponuke ServisAutomatické úlohy stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Automatická úloha, v ktorom vyberte typ úlohy Automatické spracovanie bankových výpisov a zadajte názov úlohy.
 5. Stlačením tlačidla  pri rozbaľovacom zozname Vykonávať na serveri aktualizujte zoznam dostupných serverov a vyberte príslušný server OAC, na ktorom sa má úloha vykonávať.
 6. Vyberte používateľa systému OBERON vytvoreného v bode č. 3, pod ktorým sa má automatická úloha vykonávať.
 7. Stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Automatické spracovanie bankových výpisov', v ktorom:
  • v záložke Sťahovanie výpisov zvoľte bankové účty, pre ktoré sa majú automaticky z banky (pomocou bankového rozhrania Bank API) sťahovať bankové výpisy a nastavte interval sťahovania,
  • v záložke Spracovanie zvoľte bankové účty, pre ktoré sa má vykonávať automatické spracovanie stiahnutých bankových výpisov, t. j. záznamov v evidencii Spracovanie bankových výpisov.
 8. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
Príbuzné témy