Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Automatické spracovanie bankových výpisov'

Formulár Nastavenia automatickej úlohy 'Automatické spracovanie bankových výpisov' umožňuje nadefinovať nastavenia automatickej úlohy Automatické spracovanie bankových výpisov, ktorá v systéme OBERON umožňuje automatický import bankových výpisov na ich následné zaúčtovanie do účtovného, resp. peňažného denníka, resp. zápis do vybraných evidencií. Samotné spracovanie možno vykonať automaticky v rámci tejto automatickej úlohy, alebo manuálne pomocou funkcie spracovania bankových výpisov. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisAutomatické úlohy - stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava. Otvorí sa formulár Automatická úloha, v ktorom vyberte daný typ automatickej úlohy a stlačte tlačidlo Nastaviť.

Popis formulára Nastavenie automatickej úlohy 'Automatické spracovanie bankových výpisov'

Začiarknutím polí zvoľte bankové účty, pre ktoré sa majú automaticky z banky (pomocou bankového rozhrania Bank API) sťahovať bankové výpisy a nastavte interval sťahovania.
Začiarknutím polí zvoľte bankové účty, pre ktoré sa má vykonávať automatické spracovanie stiahnutých bankových výpisov, t. j. záznamov v evidencii Spracovanie bankových výpisov.
Príbuzné témy