Pomocník systému OBERON
Formáty exportovaných príkazov na úhradu

Ďalšie možnosti produktu > Internetbanking > Formáty exportovaných príkazov na úhradu

Táto téma Pomocníka obsahuje prehľad formátov elektronických príkazov na úhradu podporovaných systémom OBERON.

Základné informácie

Podporované formáty exportu

Všeobecné formáty

Všeobecný formát - [SEPA CREDIT TRANSFER - SCT]

SEPA úhrada (SEPA Credit Transfer) je bezhotovostný prevod v eurách v rámci členských krajín Európskej únie, ktorý zadáva banke platiteľ na základe platobného príkazu prostredníctvom svojej banky.

---položka príkazu
   <CdtTrfTxInf>
   <PmtId>
    InstrId>MCCT150113000001</InstrId>
    <EndToEndId>REFERENCIA PLATITELA</EndToEndId>
     /PmtId>
      Amt>
       InstdAmt Ccy="EUR">11.04</InstdAmt>
     /Amt>
 <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
 <CdtrAgt>
    FinInstnId>
     BIC>TATRSKBX</BIC>
     /FinInstnId>
     /CdtrAgt>
    Cdtr>
<Nm>NAZOV PRIJEMCU</Nm>
</Cdtr>
   CdtrAcct>
    Id>
     IBAN>SK8011000000002900000013</IBAN>
     /Id>
   /CdtrAcct>
   RmtInf>
    Ustrd>INFORMACIA PRE PRIJEMCU</Ustrd>
   /RmtInf>
    </CdtTrfTxInf>
m_XmlData.AppendLine("<?xml version=""1.0"" encoding=""UTF-8""?>")
    m_XmlData.AppendLine("<Document>")
    m_XmlData.AppendLine("<Document xmlns:xsi=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance""
xmlns=""urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd
:pain.001.001.03"" xsi:schemaLocation=""urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03 pain.001.001.03.xsd"">")
    m_XmlData.AppendLine("CstmrCdtTrfInitn>")
    m_XmlData.AppendLine("GrpHdr>")
    m_XmlData.AppendLine("MsgId>BATCH ID pain001</MsgId>")
    m_XmlData.AppendLine("CreDtTm></CreDtTm>")
    'm_XmlData.AppendLine("Authstn>")
    'm_XmlData.AppendLine("Prtry>BATCH</Prtry>")
    'm_XmlData.AppendLine("/Authstn>")
    m_XmlData.AppendLine("NbOfTxs></NbOfTxs>")

m_XmlData.AppendLine("CtrlSum></CtrlSum>")
    m_XmlData.AppendLine("InitgPty>")
    m_XmlData.AppendLine("Nm></Nm>")
    m_XmlData.AppendLine("PstlAdr>")
    m_XmlData.AppendLine("Ctry>SK</Ctry>")
    m_XmlData.AppendLine("/PstlAdr>")
    m_XmlData.AppendLine("/InitgPty>")
    m_XmlData.AppendLine(";/GrpHdr>")
--- jeden príkaz
    m_XmlData.AppendLine("PmtInf>")
    m_XmlData.AppendLine("PmtInfId></PmtInfId>")
    m_XmlData.AppendLine("PmtMtd>TRF</PmtMtd>")
    m_XmlData.AppendLine("BtchBookg>true</BtchBookg>")
    m_XmlData.AppendLine("NbOfTxs></NbOfTxs>")
    m_XmlData.AppendLine("CtrlSum></CtrlSum>")
    m_XmlData.AppendLine("PmtTpInf>")
    m_XmlData.AppendLine("InstrPrty>NORM</InstrPrty>")
    m_XmlData.AppendLine("<SvcLvl>")
    m_XmlData.AppendLine("<Cd>SEPA</Cd>")
    m_XmlData.AppendLine("</SvcLvl>")
m_XmlData.AppendLine("</PmtTpInf>")
    m_XmlData.AppendLine("<ReqdExctnDt></ReqdExctnDt>")
    m_XmlData.AppendLine(" <Dbtr>")
    m_XmlData.AppendLine("<Nm></Nm>")
    m_XmlData.AppendLine("<PstlAdr>")
    m_XmlData.AppendLine("<Ctry>SK</Ctry>")
    m_XmlData.AppendLine("              </PstlAdr>")
    m_XmlData.AppendLine("</Dbtr>")
    m_XmlData.AppendLine("<DbtrAcct>")
    m_XmlData.AppendLine(" <Id>")
    m_XmlData.AppendLine("<IBAN></IBAN>")
    m_XmlData.AppendLine(" </Id>")
m_XmlData.AppendLine(" <Ccy>EUR</Ccy>")
    m_XmlData.AppendLine(" </DbtrAcct>")
    m_XmlData.AppendLine(" <DbtrAgt>")
    m_XmlData.AppendLine("<FinInstnId>")
    m_XmlData.AppendLine("<BIC></BIC>")
    m_XmlData.AppendLine(" </FinInstnId>")
    m_XmlData.AppendLine("</DbtrAgt>")
    m_XmlData.AppendLine("<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>")
 --- tu idú položky príkazu
    m_XmlData.AppendLine("</PmtInf>")
---- sem idú položky
    m_XmlData.AppendLine("  </CstmrCdtTrfInitn>")
    m_XmlData.AppendLine("</Document>")

Príbuzné témy