Pomocník systému OBERON
Požiadavky hosťa

Hotelová recepcia > Pokročilé vedomosti > Požiadavky hosťa

Táto téma Pomocníka je venovaná možnosti zaevidovať rôzne požiadavky hosťa v module Hotelová recepcia (napr. detská postieľka, špeciálna strava, pes, kytica a pod.).

Základné informácie

Definovať, resp. upraviť už nadefinovanú požiadavku hosťa je možné pomocou formulára Požiadavka hosťa.      
Obrázok č. 1: Požiadavky hosťa vo formulári Rezervácia

Príbuzné témy