Pomocník systému OBERON
Požiadavky hosťa

Hotelová recepcia > Pokročilé vedomosti > Požiadavky hosťa

Táto téma Pomocníka je venovaná možnosti zaevidovať rozličné požiadavky hosťa v module Hotelová recepcia (napr. detská postieľka, špeciálna strava, pes, kytica a pod.).

Základné informácie

Viac informácií o formulári získate v téme Formulár Požiadavky hosťa.
Obrázok č. 1: Požiadavky hosťa vo formulári Rezervácia

Príbuzné témy