Pomocník systému OBERON
Vytlačenie rozsahu strán tlačového výstupu

Základné informácie > Tlačové výstupy > Vytlačenie rozsahu strán tlačového výstupu

Pri tlači v systéme OBERON môže v odôvodnených prípadoch vzniknúť potreba vytlačiť len určitý rozsah strán daného tlačového výstupu. Táto téma obsahuje návod, ako postupovať v takomto prípade.

Postup tlače rozsahu strán

  1. Pred samotnou tlačou vo formulári Tlačové výstupy stlačte tlačidlo Náhľad. Tlačový výstup sa zobrazí na obrazovke.
  2. Pri zobrazenom náhľade na obrazovke kliknite myšou na ikonku Tlačiť (Print - obrázok tlačiarne) v ľavom hornom rohu okna. Otvorí sa tento formulár:

     
  1. Zobrazený formulár je súčasťou generátora tlačových výstupov (nie je súčasťou OBERON-u). Ak si želáte vytlačiť rozsah strán, je potrebné zvoliť voľbu Strany a do polí od (od strany) do (po stranu) zadať rozsah strán, ktoré požadujete vytlačiť. Nastavenia tlače podľa obrázka spôsobí, že sa vytlačia nasledujúce strany: 2, 3, 4.
  2. Po stlačení tlačidla OK sa na tlačiarni vytlačí zadaný rozsah tlačového výstupu.
Príbuzné témy