Pomocník systému OBERON
Formulár Zápis v knihe evidencie DPH

Formulár Zápis v knihe evidencie DPH umožňuje vykonať, prípadne opraviť zápisknihe evidencie DPH (Do Knihy evidencie DPH sa pridávajú záznamy spravidla automaticky, vo výnimočných prípadoch aj manuálne). Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, Kniha evidencie DPH (ponuka Účtovníctvo), tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Zápis v knihe evidencie DPH

Typ dokladu

Typ dokladu predstavuje druh pohľadávky, záväzku (faktúra, dobropis, faktúra v CM atď.). Bližšie informácie o typoch dokladov v knihe pohľadávok a v knihe záväzkov získate v téme Typy dokladov.

Externé číslo

Externé číslo je číslo dodávateľskej faktúry z Knihy záväzkov, prípadne externý doklad zo zápisu v účtovnom alebo v peňažnom denníku.

Obchodný partner

Zadajte alebo vyberte obchodného partnera stlačením tlačidla   alebo klávesu F3 v poli Obchodný partner. Platnosť IČ DPH obchodného partnera je možné overiť kliknutím na tlačidlo . Ďalšie informácie o overení IČ DPH získate v téme Automatické overenie IČ DPH na internete.

Text

Text sa preberá z faktúry z poľa Predmet. Pri používaní doplňujúcich textov je potom možné jednotlivé zápisy filtrovať podľa týchto textov, a tak v niektorých prípadoch môžu doplňujúce texty nahradiť analytickú evidenciu.

Sumy EUR

Polia na zápis výšky DPH, základu DPH a celkovej sumy. Medzi poľami sú väzby, ktoré uľahčujú a urýchľujú zadanie jednotlivých súm.

Typ DPH

Určuje typ DPH tohto dokladu. Pri každom type DPH sú v zátvorke zadané čísla, ktoré určujú riadky Daňového priznania k DPH. Ak je typ DPH Nezaradiť do priznania DPH, tak doklad nebude zapísaný do Knihy evidencie DPH, a tým nebude zaradený do Daňového priznania DPH.

Kontrolný výkaz

Kontrolný výkaz umožňuje nastaviť časť výkazu, do ktorej bude faktúra zahrnutá. Bližšie informácie o kontrolnom výkaze získate v téme Kniha evidencie DPH.

Súhrnný výkaz

Súhrnný výkaz slúži na kontrolu cezhraničných dodávok v rámci EÚ. Uvádzajú sa v ňom zväčša dodávky, ktoré zdaňuje odberateľ v inej krajine. Určuje sa, či ide o tovar, služby alebo trojstranný obchod.

Členenie

Zadáva sa členenie účtovnej jednotky zo stromovej štruktúry členenia. Bližšie informácie o členení získate v téme Členenie.
Príbuzné témy