Pomocník systému OBERON
Sprievodca Hromadné účtovanie dokladov

Sprievodca Hromadné účtovanie dokladov umožňuje vykonávať hromadné účtovanie dokladov - funkciu systému OBERON, ktorá slúži na automatické hromadné zaúčtovanie dokladov do účtovného alebo peňažného denníka. Sprievodca je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka ÚčtovníctvoHromadné účtovanie dokladov, tlačidlo Nový.

Základné informácie

Postup hromadného zaúčtovania dokladov

  1. V evidencii hromadné účtovanie dokladov stlačte tlačidlo Nový.
  2. Otvorí sa sprievodca, v ktorom v prvom kroku zvoľte evidenciu a obdobie, za ktoré chcete vykonať hromadné zaúčtovanie.
  3. V druhom kroku zadajte, prípadne upravte údaje o zázname hromadného účtovania (dátum a čas, pomenovanie).
  4. Po stlačení tlačidla Ďalej sa do evidencie Hromadné účtovanie dokladov uloží záznam. Tu bude dostupná aj správa o priebehu zaúčtovania, ako aj možnosť dané hromadné zaúčtovanie zrušiť.
  5. Na otestovanie korektnosti zaúčtovania začiarknite pole Pred samotným zaúčtovaním vykonať test zaúčtovania.
  6. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa vykoná zaúčtovanie a v účtovnom/peňažnom denníku sa automaticky vytvoria záznamy podľa zvolených kritérií účtovania.
V prípade, že hromadné účtovanie vykonávate po zrušení zaúčtovania, vyberte príslušný záznam, stlačte tlačidlo Možnosti (prípadne pravé tlačidlo myši) a zvoľte možnosť Hromadne zaúčtovať. Ďalej postupujte od bodu 5.
Príbuzné témy