Pomocník systému OBERON
Vyradenie a fyzická likvidácia registratúrnych záznamov

CRM a registratúra > Začíname pracovať s registratúrou > Vyradenie a fyzická likvidácia registratúrnych záznamov

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o vyradení a fyzickej likvidácii registratúrnych záznamov v module CRM a registratúra.

Základné informácie

Príbuzné témy