Pomocník systému OBERON
Vyradenie a fyzická likvidácia registratúrnych záznamov

CRM a registratúra > Začíname pracovať s registratúrou > Vyradenie a fyzická likvidácia registratúrnych záznamov

Základné informácie

Postup presunutia registratúrnych záznamov do archívu je popísaný v téme Registratúrne stredisko (archív).
Príbuzné témy