Pomocník systému OBERON
Registratúrne stredisko (archív)

OBERON - hlavná ponuka > CRM > Registratúrne stredisko (archív)

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Registratúrne stredisko (archív) v ponuke CRM programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

 

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí formulár, v ktorom možno pridať dokument alebo obrázok (tlačidlo ). Použiť možno aj funkciu Drag&Drop, prípadne prílohu oskenovať. Viac informácií získate v téme Práca s prílohami.

Postup presunu záznamov do archívu

  1. Na presun záznamov z Registratúrneho (podacieho) denníka do Registratúrneho strediska (archívu) je potrebné najprv vytvoriť archívnu zložku. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku CRM, Registratúrne stredisko (archív).
  2. V Registratúrnom stredisku (archíve) v ľavej časti formulára v oddiele Archívne zložky stlačte pravé tlačidlo myši, zvoľte položku Nová zložka. Vytvorte novú archívnu zložku.
  3. Zvoľte ponuku CRM, Registratúrny (podací) denník.
  4. Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku Presun medzi archívne zložky.
  5. Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého vyberte záznamy určené na presun (Len aktuálny záznam, Len označené, Všetky v zozname).
  6. V ďalšom kroku sprievodcu vyberte archívnu zložku, ktorú ste vytvorili v kroku č. 2.
  7. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa vybrané záznamy presunú do archívu.
Príbuzné témy