Pomocník systému OBERON
Registratúrne stredisko (archív)

OBERON - hlavná ponuka > CRM > Registratúrne stredisko (archív)

Postup na presun záznamov z Registratúrneho (podacieho) denníka do Registratúrneho strediska (archívu)

  1. Na presun záznamov z Registratúrneho denníka do Registratúrneho strediska (archívu) je potrebné najprv vytvoriť Archívnu zložku. Zvoľte položku Registratúrne stredisko (archív) v ponuke CRM.
  2. V Registratúrnom stredisku (archíve) v ľavej časti formulára v oddiele Archívne zložky stlačte pravé tlačidlo myši, zvoľte položku Nová zložka. Vytvorte Archívnu zložku.
  3. Zvoľte položku ponuky CRM, Registratúrny (podací) denník.
  4. Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku Presun medzi archívne zložky.
  5. Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého vyberte záznamy určené na presun (Len aktuálny záznam, Len označené, Všetky v zozname).
  6. V ďalšom kroku sprievodcu vyberte archívnu zložku, ktorú ste vytvárali v kroku 2.
  7. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa vybrané záznamy presunú do archívu.
Bližšie informácie o vyradení dokumentu získate v téme Vyradenie a fyzická likvidácia registratúrnych záznamov.
Príbuzné témy