Pomocník systému OBERON
Spisy

CRM a registratúra > Začíname pracovať s registratúrou > Spisy

Základné informácie

Vytváranie skupín a spisov

Spisy možno definovať a upravovať v registratúrnom denníku vo formulári Záznam v registratúrnom (podacom) denníku, kliknutím na tlačidlo   vedľa poľa Číslo spisu. Po rozbalení sa zobrazia dve možnosti:

Výber príslušnej kategórie skladovej karty

Na vybratie kategórie je potrebné začiarknuť políčko pred názvom spisu.

Obr. č. 1: Vytváranie nových skupín spisov v Registratúrnom denníku

 

Príbuzné témy