Pomocník systému OBERON
Spisy

CRM a registratúra > Začíname pracovať s registratúrou > Spisy

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o zaraďovaní registratúrnych záznamov do spisov v module CRM a registratúra.

Základné informácie

Vytváranie skupín a spisov

Obrázok č. 1: Vytváranie nových skupín a spisov v Registratúrnom (podacom)denníku

Príbuzné témy