Pomocník systému OBERON
Formulár Organizačné útvary

Formulár Organizačné útvary umožňuje pridať organizačné útvary subjektu tak, aby vyhovovali registratúrnemu poriadku. Zo zoznamu útvarov potom možno vyberať pri pridávaní zápisu do registratúrneho denníka.   

Základné informácie

Príbuzné témy