Pomocník systému OBERON
CRM - prvé kroky

CRM a registratúra > Začíname pracovať s CRM > CRM - prvé kroky

Skôr, ako začnete s modulom CRM a registratúra pracovať, je potrebné, aby ste v programe OBERON - Agenda firmy založili novú firmu. Viac informácií nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy). Zároveň je potrebné povoliť v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Moduly účtovnej jednotke a v oddiele Používateľ, Moduly danému používateľovi prácu s modulom CRM a registratúra.

1. Zoznam používateľov

2. Číslovanie dokladov

3. Nastavenie typov úloh a udalostí

4. Nastavenie typov CRM zložiek

5. Nastavenie automatických notifikácií

6. Nastavenie hromadného mailingu

7. Nastavenie synchronizácie s Kalendárom Google

Príbuzné témy