Pomocník systému OBERON
Prvé kroky - CRM

CRM a registratúra > Začíname pracovať s CRM > Prvé kroky - CRM

Skôr, ako začnete s modulom CRM a registratúra pracovať, je potrebné, aby ste v programe OBERON - Agenda firmy založili novú firmu. Viac informácií nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).

1. Zoznam používateľov

V ponuke ServisPoužívatelia je potrebné zadať používateľov, ktorí budú využívať CRM systém. Používateľov je možné začleniť do skupín používateľov a následne jednotlivé úlohy a udalosti priraďovať skupinám alebo konkrétnym používateľom, napr. skupine Ekonomické oddelenie bude vyvolaná udalosť "Porada".

2. Číslovanie dokladov

V ponuke ServisNastavenia programu sa stanovuje spôsob číslovania v knihe Úlohy a udalosti a v knihe CRM zložky. Spôsob číslovania môže byť:

3. Nastavenie zoznamu typov úloh a udalostí

Vo formulári Úloha je potrebné zadefinovať typy úloh a vo formulári Udalosť typy udalostí, napr. Porada, Telefonát, Cenová ponuka atď.

4. Nastavenie CRM zložiek

V ponuke CRMCRM zložky je možné zadefinovať CRM zložky. CRM zložky sú primárne určené na zoskupovanie jednotlivých úloh a udalostí (podobne ako v registratúre tzv. spis), ale je ich možné používať aj samostatne (napr. obchodný prípad, projekt, zákazka).

5. Nastavenie automatických notifikácií

K úlohám a udalostiam je možné nastaviť pripomenutie, a to formou e-mailovej alebo SMS správy. Predpokladom je nastavenie automatickej úlohy Generátor notifikácií, v prípade SMS správ aj automatickej úlohy Posielanie SMS správ cez EuroSMS. Bližšie informácie získate v téme O automatických notifikáciách.

Príbuzné témy