Pomocník systému OBERON
Základné možnosti

CRM a registratúra > Základné možnosti

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o základných možnostiach modulu CRM a registratúra v systéme OBERON.

Základné možnosti a vlastnosti

Časť modulu CRM umožňuje:

Časť modulu Evidencia reklamácií a servisu umožňuje:

Časť modulu Registratúra umožňuje:

Príbuzné témy