Pomocník systému OBERON
Prvé kroky - Registratúra

CRM a registratúra > Začíname pracovať s registratúrou > Prvé kroky - Registratúra

Skôr ako začnete s modulom CRM a registratúra pracovať, je potrebné nastaviť, prípadne skontrolovať niektoré nastavenia.

1. Nastavenia modulu

V ponuke CRM môžete vytvoriť zoznam organizačných útvarov firmy a zoznam umiestnení dokumentov. Do registratúrneho denníka môžete pridávať záznamy o dokumentoch.

2. Registratúrny plán

Vytvorte registratúrny plán. Registratúrny plán môžete aj naimportovať pomocou sprievodcu v ponuke CRM, Registratúrny plán, tlačidlo Možnosti. Ak máte dokumenty, ktoré sa budú radiť do spisov, môžete vytvoriť zoznam spisov. Zoznam spisov môžete kedykoľvek podľa potreby dopĺňať.

Príbuzné témy