Pomocník systému OBERON
Registratúra - prvé kroky

CRM a registratúra > Začíname pracovať s registratúrou > Registratúra - prvé kroky

Skôr, ako začnete s modulom CRM a registratúra pracovať, je potrebné, aby ste v programe OBERON - Agenda firmy založili novú firmu. Viac informácií nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy). Zároveň je potrebné povoliť v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Moduly účtovnej jednotke a v oddiele Používateľ, Moduly danému používateľovi prácu s modulom CRM a registratúra.

1. Nastavenia modulu

2. Nastavenia organizačných útvarov a umiestnení

3. Vytvorenie registratúrneho plánu

Príbuzné témy