Pomocník systému OBERON
Formulár Pracovný plán

Formulár Pracovný plán umožňuje vytvoriť, prípadne zmeniť už vytvorený pracovný plán firmy v module Mzdydochádzka. Formulár je dostupný z ponuky Mzdy, DochádzkaPracovné plány firmy, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Pracovný plán

Druh plánu

Vyberte druh pracovného plánu:

  • Jednozmenná ranná - základný jednozmenný pracovný kalendár, napr. pre pracovníkov v administratíve v rannej zmene v dňoch pondelok až piatok.
  • Jednozmenná ranná + sobota - jednozmenný pracovný kalendár s rannou zmenou v dňoch pondelok až piatok a čiastočne aj v sobotu.
  • Dvojzmenná základná - základný dvojzmenný pracovný kalendár s rannou a popoludňajšou zmenou v dňoch pondelok až piatok.
  • Dvojzmenná predajňa - dvojzmenný pracovný kalendár s rannou a popoludňajšou zmenou v dňoch pondelok až piatok a čiastočne aj v sobotu.
  • Predajňa krátky, dlhý - dvojzmenný kalendár s 12-hodinovou zmenou v dňoch pondelok až piatok a čiastočne aj v sobotu použiteľný napr. v predajniach.
  • Dvojzmenná krátky, dlhý - nepretržitý dvojzmenný kalendár s 12-hodinovou zmenou (tzv. krátky/dlhý týždeň) používaný napr. v reštauračných prevádzkach.
  • Trojzmenná týždenná - trojzmenný pracovný kalendár v dňoch pondelok až piatok.
  • Nepretržitá štvorzmenná (28-dňová) - štvorzmenný pracovný kalendár pre nepretržité 24-hodinové prevádzky s 28-dňovým pracovným cyklom.
  • Nepretržitá štvorzmenná (8-dňová) - štvorzmenný pracovný kalendár pre nepretržité 24-hodinové prevádzky s 8-dňovým pracovným cyklom.
  • Vlastný vzor - pracovný kalendár podľa vlastných požiadaviek.

Dátum začiatku

Zadáva sa dátum, od ktorého sa má začať cyklus danej zmennosti. Ide o kľúčový parameter. V nových prevádzkach sa spravidla zadáva pondelok, pri fungujúcich prevádzkach je dátum začiatku potrebné prispôsobiť už existujúcemu pracovnému cyklu.

Zakázať pracovný plán

Zakázať pracovný plán znamená, že ho nebude možné používať, v systéme však zostane definovaný.

Pracovný plán firmy je tvorený jednou alebo viacerými pracovnými zmenami obsiahnutými v rozvrhoch pracovných zmien (v závislosti od typu prevádzky). Z dostupných zmien vyberte tie, ktoré budú použité v danom pracovnom pláne. Napr. pri dvojzmennej prevádzke krátky, dlhý týždeň sa zvolia zmenu Denná 12h (zmena Voľno bude dostupná automaticky).

Pracovný plán firmy je tvorený jednou alebo viacerými pracovnými zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozvrhoch pracovných zmien. Pri pracovnom pláne typu Vlastný vzor je možné v záložke meniť počet rozvrhov zmien a dĺžku pracovného cyklu a vyberať pracovnú zmenu (jednoduchým kliknutím do bunky).

Počet rozvrhov zmien - počet rozvrhov zmien pracovného plánu (rozvrh A, rozvrh B).

Dĺžka pracovného cyklu - počet dní, na ktorý bude nadefinovaný pracovný plán (14 dní, 28 dní a pod.)

Poznámka k pracovnému plánu.
Príbuzné témy