Pomocník systému OBERON
Dochádzka - základné možnosti

Mzdy a dochádzka > Dochádzka - základné možnosti

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o základných možnostiach, užitočných funkciách a zaujímavých vlastnostiach časti modulu Mzdy a dochádzka - Dochádzka.

Základné možnosti a vlastnosti

Obrázok č. 1: Dochádzka - princíp fungovania

 

Užitočné funkcie

Zaujímavé vlastnosti

Príbuzné témy