Pomocník systému OBERON
Dochádzka - základné možnosti

Mzdy a dochádzka > Dochádzka - základné možnosti

Základné možnosti a vlastnosti

Modul Mzdy a dochádzka je jeden z programových modulov systému OBERON.  Jeho druhá časť Dochádzka umožňuje:

Obrázok č. 1: Dochádzka - princíp fungovania

Ďalšie zaujímavé možnosti       

Príbuzné témy