Pomocník systému OBERON
Typy pracovných pomerov

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Typy pracovných pomerov

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Typy pracovných pomerov v ponuke Mzdy programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Definovať, resp. upraviť už definovaný typ pracovného pomeru je možné vo formulári Typ pracovného pomeru.
Príbuzné témy