Pomocník systému OBERON
Typy pracovných pomerov

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Typy pracovných pomerov

Základné informácie

Postup, ako pracovníkovi priradiť pracovný pomer, je popísaný v téme Zaradenie pracovníka do evidencie.
Príbuzné témy