Pomocník systému OBERON
Ako zadať neprítomnosť v práci

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Začíname pracovať > Ako zadať neprítomnosť v práci

Pomocou tohto postupu je možné zadať pracovníkovi neprítomnosť - nemocenské, dovolenka, návšteva lekára, ošetrenie člena rodiny, materská a rodičovská dovolenka, verejná funkcia a ďalšie. Predpokladá sa, že daný pracovník je zaevidovaný v personalistike (evidencia Pracovníci) a má vytvorený pracovný pomer (evidencia Pracovné pomery pracovníkov). 

Postup

  1. Zvoľte položku ponuky Mzdy, Tvorba miezd, prípadne stlačte tlačidlo  na paneli nástrojov. 
  2. Vyberte pracovníka, ktorému chcete zadať práceneschopnosť, a stlačte tlačidlo Upraviť mzdu.
  3. Otvorí sa formulár Úprava mzdy, v záložke Neprítomnosť sa zadávajú neprítomnosti pracovníka v práci.
  4. Stlačte tlačidlo Nový a zo zoznamu vyberte druh neprítomnosti a dátum.
  5. Stlačením tlačidla OK sa neprítomnosť uloží.

Pri zadávaní neprítomnosti môžu vzniknúť tieto situácie:

- nie je známy dátum ukončenia PN - v prípade, že nie je známy dátum ukončenia PN a je predpoklad, že PN bude pokračovať aj v ďalšom mesiaci, Dátum do je potrebné nechať nevyplnený.

 

- PN na prelome mesiacov - PN na prelome mesiacov sa vypĺňa štandardne, t. j. rovnako ako v prípade PN v rámci jedného mesiaca

 

Zadanie neprítomnosti pri evidovaní dochádzky

  1. Zvoľte položku ponuky MzdyPracovný kalendár, prípadne stlačte tlačidlo na paneli nástrojov. Otvorí sa Pracovný kalendár.
  2. Z rozbaľovacieho zoznamu v pravom hornom rohu vyberte neprítomnosť, ktorú chcete zadať, napr. Dovolenka. Rozbaľovací zoznam slúži na rýchlu úpravu dochádzky alebo pracovného plánu.
  3. Označte deň alebo viacero dní, cez ktoré si pracovník bude čerpať dovolenku. Program uvedené dni označí príslušným symbolom a farbou. Týmto spôsobom zadané neprítomnosti sa automaticky prenesú do Tvorby miezd.
Príbuzné témy