Pomocník systému OBERON
Ako zadať neprítomnosť v práci

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Začíname pracovať > Ako zadať neprítomnosť v práci

Táto téma Pomocníka obsahuje postup, ako zadať pracovníkovi neprítomnosť pri tvorbe miezd (čerpanie dovolenky, nemocenské, ošetrovanie člena rodiny, návšteva lekára atď.). Predpokladá sa, že daný pracovník je zaevidovaný v knihe Pracovníci a má vytvorený pracovný pomer v knihe Pracovné pomery pracovníkov.

Základné informácie

Postup zadania neprítomnosti pri úprave mzdy

 1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Mzdy, Tvorba miezd, prípadne stlačte tlačidlo  v nástrojovej lište OBERON-u. 
 2. Vyberte (označte kurzorom) mzdu, ktorú chcete spracovať. V dolnej časti formulára oddelenej rozdeľovacou lištou sa zobrazí príslušná výplatná páska.
 3. Stlačte tlačidlo Upraviť mzdu. Otvorí sa formulár Úprava mzdy, v ktorom zvoľte záložku Neprítomnosti.
 4. Stlačte tlačidlo Nový a zo zoznamu vyberte druh neprítomnosti a zadajte dátum trvania neprítomnosti (od - do). Stlačením tlačidla OK sa neprítomnosť uloží.
 5. Po celkovej úprave (spracovaní) mzdy stlačte OK (spracované). Formulár sa uzatvorí a do údajov na páske sa premietnu vykonané zmeny. Formulár môžete zatvoriť aj tlačidlom OK (koncept), ktorý sa používa na označovanie ešte nespracovaných a nedokončených miezd.

Pri zadávaní neprítomnosti môžu vzniknúť tieto situácie:

- nie je známy dátum ukončenia PN - v prípade, že nie je známy dátum ukončenia PN a je predpoklad, že PN bude pokračovať aj v ďalšom mesiaci, Dátum do je potrebné ponechať nevyplnený

- PN na prelome mesiacov - PN na prelome mesiacov sa vypĺňa štandardne, t. j. rovnako ako v prípade PN v rámci jedného mesiaca

Zadanie neprítomnosti pri evidovaní dochádzky

 1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Mzdy, Pracovný kalendár, prípadne stlačte tlačidlo v nástrojovej lište OBERON-u.
 2. Z rozbaľovacieho zoznamu so šípkou v pravom hornom rohu, ktorý slúži na rýchlu úpravu dochádzky alebo pracovného plánu (Obrázok č. 1), vyberte neprítomnosť, ktorú chcete zadať, napr. Dovolenka.
 3. Kurzor sa zmení na stylus, ktorým označte deň alebo viacero dní, v ktoré si pracovník bude čerpať dovolenku. Program uvedené dni označí príslušným symbolom a farbou. Týmto spôsobom zadané neprítomnosti sa automaticky prenesú do Tvorby miezd.
Obrázok č. 1: Rozbaľovací zoznam na rýchlu úpravu dochádzky alebo pracovného plánu v Pracovnom kalendári

Zadanie neprítomnosti v pracovnom pomere pracovníka

 1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Mzdy, Pracovné pomery pracovníkov.
 2. Zvoľte pracovný pomer pracovníka, ktorému chcete zadať neprítomnosť, a stlačte tlačidlo Oprava.
 3. V záložke Neprítomnosti stlačte tlačidlo Nový. Vyberte zo zoznamu druh neprítomnosti a zadajte dátum trvania neprítomnosti (od - do). Stlačením tlačidla OK sa neprítomnosť uloží.
 4. Vykonané nastavenia vo formulári Pracovný pomer pracovníka uložte stlačením tlačidla OK.
Príbuzné témy