Pomocník systému OBERON
Formulár Fyzický prechod pracovníka

Formulár Fyzický prechod pracovníka umožňuje upraviť (prípadne pridať nový prechod) pracovníka cez dochádzkový terminál. Formulár je dostupný z ponuky MzdyEvidencia príchodov a odchodov po stlačení tlačidla Nový alebo Oprava.

Popis formulára

Pracovník

Vyberie sa pracovník pomocou tlačidla výberu . K pracovníkovi je možné priradiť prevádzku.

Prechod

Zadajte dátum a čas prechodu, smer prechodu (príchod/odchod) a typ prechodu. Typy prechodov sa nastavujú z ponuky Mzdy, DochádzkaTypy prechodov.

Terminál

Zdroj vytvorenia - spôsob, akým pracovník uskutočnil príchod alebo odchod. Vytváva sa automaticky, nie je možné ho zmeniť. Zdroj vytvorenia môže byť:

  • Evidencia príchodov a odchodov - prechod pracovníka bol zadaný manuálne priamo z knihy Evidencia príchodov a odchodov.
  • Formulár OBERON - prechod pracovníka sa uskutočnil cez softvérový terminál OBERON
  • Web formulár OBERON - prechod pracovníka sa uskutočnil cez webové rozhranie
  • Dochádzkový terminál EXALOGIC - prechod pracovníka sa uskutočnil cez terminál EXALOGIC A-C071S
  • Dochádzkový terminál OEM výrobcu - prechod pracovníka sa uskutočnil cez EXALOGIC A-C071
  • Importovaná dochádzka - prechod pracovníka bol vytvorený naimportovaním dochádzky
Zadáva sa popis prechodu, poznámka prípadne popis chyby.
Príbuzné témy