Pomocník systému OBERON
Formulár Fyzický prechod pracovníka

Formulár Fyzický prechod pracovníka umožňuje zaevidovať, resp. upraviť už zaevidovaný fyzický prechod pracovníka v knihe Evidencia príchodov a odchodov. Formulár je dostupný z ponuky MzdyEvidencia príchodov a odchodov, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Fyzický prechod pracovníka

Prechod

Zadáva sa dátum a čas prechodu, smer prechodu (príchod/odchod) a typ prechodu. Typy prechodov možno nastaviť v ponuke Mzdy, DochádzkaTypy prechodov.

Pracovník

Vyberá sa pracovník pomocou tlačidla výberu . K pracovníkovi je možné priradiť prevádzku.

Terminál

Zdroj vytvorenia - spôsob, akým pracovník uskutočnil prechod. Vytvára sa automaticky, nie je možné ho zmeniť. Zdroj vytvorenia môže byť:

  • OBERON terminál - prechod pracovníka sa uskutočnil cez softvérový terminál OBERON
  • OBERON Web terminál - prechod pracovníka sa uskutočnil cez webové rozhranie
  • Dochádzkový terminál OEM výrobcu - prechod pracovníka sa uskutočnil cez terminál EXALOGIC A-C071S
  • Importovaná dochádzka - prechod pracovníka bol vytvorený naimportovaním dochádzky
  • Manuálne zadanie - prechod pracovníka bol zadaný manuálne priamo v knihe Evidencia príchodov a odchodov
Zadáva sa popis prechodu, poznámka prípadne popis chyby.
Záložka sa zobrazuje len v prípade, že bol pôvodný (originálny) prechod manuálne upravený. Obsahuje pôvodné hodnoty záznamu.
Príbuzné témy