Pomocník systému OBERON
Čítačky dokladov

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Čítačky dokladov > Čítačky dokladov

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o čítačkách dokladov, ktoré predstavujú jeden z typov pripojiteľných zariadení podporovaných v systéme OBERON.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Strojovo čitateľná zóna (MRZ) na občianskom preukaze a pase

 

Aby čítačka korektne načítala údaj o štáte, musí byť daný štát vybraný do zoznamu štátov ešte pred samotným načítaním údajov z dokladu (vo formulári Zoznam štátov).
Obrázok č. 2: Výber štátu do formulára Zoznam štátov

Príbuzné témy