Pomocník systému OBERON
Čítačky dokladov

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Čítačky dokladov > Čítačky dokladov

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o čítačkách dokladov, ktoré predstavujú jeden z typov pripojiteľných zariadení podporovaných v systéme OBERON.

Základné informácie

Tabuľka č. 1: Porovnanie čítačiek dokladov
XTIOT XTZ62x Access OCR31x
Výrobca Shenzhen Xingtong IOT Technology Co., Ltd., Čína Access Limited, Anglicko
Modely XTZ62E, XT6201B OCR315, OCR316, OCR315e, OCR316e
Cena (€) 200 630
Spôsob pripojenia (rozhranie) USB (s emuláciou sériového portu) USB
Spôsob komunikácie Virtuálny sériový port DLL
Čítačka dokladov
Snímač čiarových kódov
Čítanie kódov 1D, 2D, MRZ MRZ
Čítanie 2-riadkových a 3-riadkových MRZ zón
Podpora diakritiky
Štrbinová čítačka
Ručná čítačka
Spôsob obsluhy Obe ruky, pri doobjednaní stojana jedna ruka Jedna ruka
Zvuková signalizácia 1 pípnutie pre korektné čítanie 1 pípnutie pre korektné čítanie, 3 pípnutia pre nekorektné čítanie
Optická signalizácia
Automatické účtovanie pokladničných dokladov
Obrázok č. 1: Strojovo čitateľná zóna (MRZ) na občianskom preukaze a pase

 

Aby čítačka korektne načítala údaj o štáte, musí byť daný štát vybraný do zoznamu štátov ešte pred samotným načítaním údajov z dokladu (vo formulári Zoznam štátov).
Obrázok č. 2: Výber štátu do formulára Zoznam štátov

Príbuzné témy