Pomocník systému OBERON
Mobilné terminály

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Mobilné terminály > Mobilné terminály

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o priemyselných mobilných termináloch, ktoré predstavujú jeden z typov pripojiteľných zariadení podporovaných v systéme OBERON.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Zariadenie ODA S2 s aplikáciou ASTON

Príbuzné témy