Import objednávok zo Shoptetu

V rámci boja proti šíriacej sa epidémii koronavírusu COVID-19 Úrad verejného zdravotníctva SR prijal s účinnosťou od 16.03.2020 na obdobie 14 dní opatrenie, ktorým sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem niektorých výnimiek (predajne potravín, drogérie, lekárne atď.). Tie zahŕňajú aj internetové obchody (e-shopy) a donáškové služby.

V čase, keď celý rad kamenných predajní zostáva zatvorený, sa pre mnohých predajcov alternatívou stávajú práve internetové obchody. Záujem o e-shopy rastie o to skôr, že uvedená 14-dňová lehota sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude predlžovať.

OBERON a internetové obchody

Vďaka už v minulosti neustále rastúcej obľube on-line nakupovania medzi slovenskými zákazníkmi sa firma EXALOGIC už dávnejšie rozhodla prepojiť systém OBERON s internetovým obchodom. Vzájomná komunikácia spočíva hlavne v exporte a aktualizácii skladových položiek (cien a množstiev) a automatickom importe objednávok.

Ako prvé bolo vytvorené priame (natívne) prepojenie s obľúbeným a často používaným internetovým obchodom s otvoreným kódom (open source) PrestaShop. Množstvo predvolených šablón a modulov toto riešenie priamo predurčuje, aby si našlo uplatnenie v akomkoľvek druhu podnikania.

Veľmi atraktívnou vlastnosťou OBERON-u však je, že sa nemusí viazať na konkrétny internetový obchod, ale vďaka exportom/importom súborov vo formáte XML je ho v zásade možné prepojiť s akýmkoľvek e-shopom. Príkladom je internetový obchod v systéme UNIobchod od slovenskej firmy Webygroup, ktorá ponúka niekoľko verzií e-shopu s možnosťou vyskladať si internetový obchod aj na mieru.

Komunikácia so Shoptetom

V tomto duchu sa na základe zvýšeného záujmu zo strany prevádzkovateľov internetových obchodov od spoločnosti Shoptet v poslednom období firma EXALOGIC rozhodla rozšíriť komunikáciu systému OBERON aj s týmto e-shopovým riešením.

Vytvorila preto transformačnú šablónu na XML komunikáciu na manuálny import objednávok zo Shoptetu do OBERON-u – evidencie Objednávky prijaté (ponuka Fakturácia) so stavom vybavenia Nevybavená.

Šablóna je dostupná vo forme doplnku v ponuke Servis, Správca doplnkov, oddiel XML.

Postup importu

Postup importu objednávok prijatých zo Shoptetu do OBERON-u je možné zhrnúť do troch základných krokov: export prijatých objednávok z internetového obchodu v Shoptete vo forme XML súboru, inštalácia transformačnej šablóny na XML komunikáciu vo forme doplnku v OBERON-e a napokon import vyexportovaného XML súboru do OBERON-u.

A. Export prijatých objednávok

Pri exporte prijatých objednávok v internetovom obchode je potrebné postupovať takto:

  1. V ponuke Objednávky, Export vyberte typ exportu Shoptet – XML (Obrázok č. 1).
  2. V sekcii Zahrnúť objednávky môžete zvoliť časové obdobie – exportujú sa len objednávky, ktoré boli realizované vo vybratom rozmedzí. Nastavenie Obmedzenie záznamov ignorujte (viaže sa len na on-line export).
  3. V sekcii Verejný odkaz na vybraný export po začiarknutí políčka IP adresa bude možné uskutočniť export len z vyplnenej IP adresy.
  4. Po stlačení tlačidla Exportovať sa vyexportujú objednávky prijaté vo forme súboru typu XML.
Obrázok č. 1: Export prijatých objednávok z internetového obchodu v Shoptete

B. Inštalácia transformačnej šablóny

Pred samotným importom v programe OBERON – Agenda firmy v ponuke Servis, Správca doplnkov, oddiel XML nainštalujte Transformačné šablóny pre XML komunikáciu s internetovým obchodom Shoptet (Obrázok č. 2).

Obrázok č. 2: Správca doplnkov – oddiel XML

C. Import vyexportovaného XML súboru

Napokon v programe OBERON – Agenda firmy v ponuke Fakturácia, Objednávky prijaté stlačte tlačidlo Možnosti, vyberte možnosť XML komunikácia – import dokladu a pomocou sprievodcu naimportujte XML súbor (Obrázok č. 3).

Obrázok č. 3: Sprievodca importom prijatých objednávok do OBERON-u

Synchronizácia položiek

Sychronizácia položiek sa realizuje na základe Kódu položky objednávky (#orderItemCode#) v Shoptete, ktorý sa do OBERON-u naimportuje ako Číslo skladovej karty (pozri ďalej v texte o nastaveniach XML komunikácie). Z tohto dôvodu by bolo vhodné, aby sa hodnota Kódu položky objednávky v Shoptete zhodovalo s číslom danej skladovej karty v OBERON-e.

Obrázok č. 4: Detail šablóny exportu objednávok v Shoptete – tag kódu položky objednávky

V takomto prípade sa v záložke Import formulára Podrobné nastavenia XML komunikácie (ponuka Servis, Nastavenia XML komunikácie) v rozbaľovacom zozname Pole v importovanom súbore na synchronizáciu vyberie položka Číslo skladovej karty a v rozbaľovacom zozname Pole na skladovej karte tiež Číslo skladovej karty (Obrázok č. 5).

Obrázok č. 5: Nastavenia XML komunikácie v OBERON-e

Keďže sa však pravdepodobne vo väčšine prípadov bude hodnota kódu položky objednávky v Shoptete líšiť od čísla skladovej karty danej položky v OBERON-e (inými slovami kódy položiek v Shoptete budú iné ako čísla skladových kariet v OBERON-e), pre potreby synchronizácie bude nutné nastaviť rovnakú hodnotu ako má kód položky objednávky v Shoptete v niektorom z nasledujúcich polí na konkrétnej skladovej karte: Klasifikácia produkcie alebo Katalógové číslo (Obrázok č. 5).

Hromadný import kódu položky objednávky

Na doplnenie rovnakej hodnoty ako má kód položky objednávky v Shoptete do poľa Klasifikácia produkcie alebo Katalógové číslo na skladovej karte v OBERON-e odporúčame využiť doplnok Import (len aktualizovanie) údajov skladových kariet zo súboru typu XLSX (ponuka Servis, Správca doplnkov, oddiel Ostatné). Vyhnete sa tak náročnému dopĺňaniu potrebného údaja do každej skladovej karty zvlášť. Namiesto toho doplnenie vykonáte hromadne.

Doplnok obsahuje súbor typu Microsoft Excel (prípona .XLSX), do ktorého je možné najčastejšie pomocou schránky (clipboard) nakopírovať údaje z iného systému, v tomto prípade číslo kódu položky objednávky zo Shoptetu. Daný súbor je možné upraviť aj v iných tabuľkových procesoroch (napr. OpenOffice, Libre Office), pri samotnom importe však už musí byť na počítači nainštalovaný Microsoft Excel.

V súbore je potrebné v prvom riadku (zvýraznenom červenou farbou) z rozbaľovacieho zoznamu správne vybrať dané pole v OBERON-e (Klasifikácia produkcie alebo Katalógové číslo), do ktorého sa má daný stĺpec naimportovať.

Vlastný import údajov je možné vykonať v ponuke Sklad, Skladové karty, tlačidlo Možnosti – sprievodca Import (aktualizácia) údajov na skladovej karte z Excelu.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB