Pomocník systému OBERON
Obnova údajov

OBERON - hlavná ponuka > Servis > Obnova údajov

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Obnova údajov v ponuke Servis programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Ďalšie informácie o obnove údajov získate v téme Všeobecne o obnove údajov.
Pri obnove údajov je potrebné postupovať veľmi opatrne, pretože aktuálne údaje s ktorými sa práve pracuje, sa prepíšu údajmi zo záložnej kópie - t. j. budú prepísané a tým nenávratne stratené. Pred obnovou údajov odporúčame vykonať zálohovanie aktuálnych údajov. V prípade, že obnovované údaje nie sú údajmi aktuálne otvorenej firmy (kontroluje sa názov databázy), program zobrazí hlásenie a nedovolí ďalej pokračovať v obnove údajov.
Príbuzné témy