Pomocník systému OBERON
Obnova údajov

Základné informácie > Zálohovanie údajov > Obnova údajov

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Obnova údajov v ponuke Servis programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Pri obnove údajov je potrebné postupovať veľmi opatrne, pretože sa pri nej údaje aktuálne spracovávanej firmy nevratne prepíšu údajmi zo záložnej kópie. Pred obnovou údajov odporúčame vykonať zálohovanie aktuálnych údajov. V prípade, že obnovované údaje nie sú údajmi aktuálne otvorenej firmy (kontroluje sa názov databázy), program zobrazí hlásenie a nedovolí pokračovať v obnove údajov.

Ďalšie informácie o obnove údajov získate v téme Všeobecne o obnove údajov.
Príbuzné témy