Pomocník systému OBERON
Prihlásenie/Odhlásenie

OBERON - hlavná ponuka > OBERON > Prihlásenie/Odhlásenie

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Prihlásenie/Odhlásenie v ponuke OBERON programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Pri vytvorení novej firmy alebo v prípade, že používateľ nemá nastavené žiadne heslo (prípadne pri použití napríklad DEMO databázy) na prihlásenie nie je potrebné zadávať žiadne heslo (stačí stlačiť tlačidlo OK).

Ďalšie informácie 

Systém OBERON obsahuje viacero typov prihlasovacích formulárov - o tom, ktorý sa používa, rozhoduje výber Typu prihlasovacieho formulára v ponuke Servis, Nastavenia programuoddiel Počítač - Všeobecné, sekcia Prihlásenie používateľa do programu. Typ prihlasovacieho formulára je možné zmeniť aj kliknutím na obrázok používateľa alebo skratkovým klávesom F4. Na výber sú tieto možnosti:

Obrázok č. 1: Rôzne typy prihlasovacieho formulára - štandardný (hore), rozšírený (dole)

Príbuzné témy