Pomocník systému OBERON
Prihlásiť sa ako iný používateľ

OBERON - hlavná ponuka > OBERON > Prihlásiť sa ako iný používateľ

Základné informácie

V prípade, že používateľ nemá nastavené žiadne heslo (alebo pri použití napríklad DEMO databázy), nie je potrebné zadať žiadne heslo, stačí kliknúť na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie 

Systém OBERON obsahuje viac typov prihlasovacích formulárov - o tom, ktorý sa používa, rozhoduje výber Typu prihlasovacieho formulára v Nastaveniach programu (oddiel Všeobecné, sekcia Prihlásenie používateľa do programu). Typ prihlasovacieho formulára je možné zmeniť aj kliknutím na obrázok používateľa alebo skratkovým klávesom F4.

Obrázok č. 1: Rôzne typy prihlasovacieho formulára 

Príbuzné témy