Pomocník systému OBERON
Migrácia údajov do iného databázového systému

Základné informácie > Inštalácia > Migrácia OBERON-u > Migrácia údajov do iného databázového systému

Táto téma je venovaná funkcii Migrácia údajov do iného databázového systému, pomocou ktorej je možné zmeniť databázový systém účtovnej jednotky (firmy) z aktuálneho databázového systému na nový.

Pred migráciou údajov je potrebné vykonať Prevod do novej databázy (ponuka Servis).

Základné informácie

Migrácia údajov do SQL servera umiestneného v cloude

Pre jednu účtovnú jednotku systém OBERON štandardne využíva dve databázy. Jednu na samotné údaje firmy a druhú na údaje Sledovania činností (tzv. log záznamy). V prípade použitia databázy MS Access sú záznamy uložené v súbore s príponou LOG, ktorý sa nachádza v adresári s údajmi účtovnej jednotky. V prípade použitia SQL servera sú údaje Sledovania činností uložené v samostatnej databáze, v ktorej názve sa na konci nachádza výraz "_logs", napr. "oberon_demorestauracia_logs".
Príbuzné témy