Pomocník systému OBERON
Migrácia údajov do iného databázového systému

Základné informácie > Inštalácia > Migrácia OBERON-u > Migrácia údajov do iného databázového systému

Táto téma je venovaná funkcii Migrácia údajov do iného databázového systému, pomocou ktorej je možné zmeniť databázový systém účtovnej jednotky (firmy) z aktuálneho databázového systému na nový.

Pred migráciou údajov je potrebné vykonať Prevod do novej databázy (ponuka Servis). Pri migrácii súborovej databázy Microsoft Access do databázového systému typu SQL je potrebné pred prevodom do novej databázy vykonať aj Údržbu databázy Microsoft Access (formulár Otvorenie agendy (firmy), tlačidlo Možnosti).

Základné informácie

Migrácia údajov do SQL servera umiestneného v cloude

Pre jednu účtovnú jednotku systém OBERON štandardne využíva dve databázy. Jednu na samotné údaje firmy a druhú na údaje Sledovania činností (tzv. log záznamy). V prípade použitia databázy MS Access sú záznamy uložené v súbore s príponou LOG, ktorý sa nachádza v adresári s údajmi účtovnej jednotky. V prípade použitia SQL servera sú údaje Sledovania činností uložené v samostatnej databáze, v ktorej názve sa na konci nachádza výraz "_logs", napr. "oberon_demorestauracia_logs".
Príbuzné témy