Pomocník systému OBERON
OBERON na Linuxe

Základné informácie > Inštalácia > OBERON na iných operačných systémoch > OBERON na Linuxe

Hoci je systém OBERON primárne určený pre platformu Microsoft Windows, v odôvodnených prípadoch ho možno používať aj pod ľubovoľnou distribúciou Linuxu. Postup inštalácie v linuxovom prostredí prináša táto téma Pomocníka.

Základné informácie

Tento návod bol odskúšaný na linuxovej distribúcii Ubuntu 14.04.3 LTS a Linux Mint 17.3 Rosa cinnamon pre 32 bit. Pri distribúcii Linux Mint je potrebné navyše doinštalovať fonty. Uvedený postup bol funkčný pre verzie všetkých použitých súčastí, ktoré boli dostupné v období 12/2015. Firma EXALOGIC, s.r.o. nezodpovedá za prípadné problémy vzniknuté používaním systému OBERON na operačnom systéme Linux ani neposkytuje podporu pre zákazníkov využívajúcich systém OBERON na tomto operačnom systéme.

O inštalácii

OBERON podporuje viac typov databáz (databázových  systémov). Pri použití na Linuxe neodporúčame používať Microsoft Access, najlepším riešením je použitie MySQL (MariaDB), ktoré sa dodávajú pre tento systém natívne.

Inštalácia Wine

Existuje viacero možností ako nainštalovať Wine, najmenej náročná je pomocou nasledujúcich príkazov. Otvorte terminál (CTRL+ALT+ T) a zadajte:

sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install wine1.7

Po prvom spustení sa nainštaluje tiež Wine Mono a Wine Gecko. Po úspešnom nainštalovaní Wine ponuka vyzerá takto:

Inštalácia Winetricks

Pomocou utility Winetricks doinštalujete komponenty, ktoré sú potrebné na chod systému OBERON. Ak Vaša distribúcia neobsahuje túto utilitu, je možné ju nainštalovať nasledujúcim spôsobom. Je potrebné otvoriť terminál a zadať nasledovné príkazy.

wget http://winetricks.org/winetricks
chmod +x winetricks
sudo apt-get install winetricks

Inštalácia PlayOnLinux

PlayOnLinux je softvér, ktorý umožní jednoduchšie nainštalovať a používať hry a aplikácie určené pre Microsoft Windows. Na nainštalovanie zadajte do terminálu nasledujúce príkazy.

wget -q "http://deb.playonlinux.com/public.gpg" -O- | sudo apt-key add -
sudo wget http://deb.playonlinux.com/playonlinux_trusty.list -O /etc/apt/sources.list.d/playonlinux.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install playonlinux

 

Po otvorení môžete nainštalovať OBERON z pripraveného obrazu, ktorý otvoríte cez PlayOnLinux Vault alebo nainštalovať OBERON a všetky komponenty manuálne. 

 

 

Od tohto bodu je možné v inštalácii pokračovať dvoma spôsobmi. Prvou možnosťou je inštalácia pomocou pripraveného obrazu, ktorý je možné stiahnuť tu. Táto možnosť sa odporúča pre menej skúsených používateľov, keďže nie je potrebná žiadna práca s terminálom a časová náročnosť tejto inštalácie nepresahuje 5 minút. Ak ste sa rozhodli pre túto možnosť pokračujte podľa návodu s názvom Inštalácia pomocou PlayOnLinux Vault. Ak si chcete obraz vytvoriť sami, postupujte podľa návodu s názvom Manuálna inštalácia.

Inštalácia pomocou PlayOnLinux Vault

V programe PlayOnLinux je najskôr potrebné doinštalovať plugin PlayOnLinux Vault. V ponuke Plugins vyberte PlayOnLinux Vault a reštartujte program. Po spustení PlayOnLinux Vault sa zobrazí inštalačný wizard. V inštalačnom kroku What do you want to do? vyberte možnosť Restore an applications...

Následne vyberiete umiestnenie obrazu aplikácie. Obraz systému OBERON je možné sťiahnuť tu.

Manuálna inštalácia

Ak máte funkčný Wine, Winetricks aj PlayOnLinux, zadajte do terminálu nasledujúci príkaz.

echo 0 | sudo tee /proc/sys/kernel/yama/ptrace_scope

V ponuke PlayOnLinux vyberte možnosť Install a program. Zobrazí sa ponuka PlayOnLinux install menu, kde je potrebné vybrať ponuku Install a non-listed program umiestnenú na dolnej lište programu.

 

Ďalší dôležitý krok v inštalačnom wizarde začína výberom virtuálneho disku. Vyberte prvú možnosť Install a program in a new virtual drive.

 

Následne zadajte meno virtuálneho disku, na ktorom nainštalujeme systém OBERON.

V ďalšom kroku wizarda je možné nainštalovať knižnice potrebné pre chod OBERON-u, k tomuto kroku sa však dá vrátiť aj neskôr. Vyberte možnosť Install some libraries a Configure Wine.

V programe Wine je potrebné zmeniť preddefinovaný operačný systém Windows na aktuálny.

 

V ponuke výberu knižníc a komponentov vyberte nasledovné:

Po úspešnom nainštalovaní knižníc wizard pokračuje výberom inštalačného súboru. Vyberte možnosť Select another file a v nasledujúcom okne Browse nalistujte inštalačný program OBERON-u na disku počítača. Systém OBERON je možné stiahnuť tu.

 

Po úspešnej inštalácii OBERON-u sa spustí OBERON Center, ktorý je potrebné vypnúť pre pokračovanie wizardu inštalácie. Vypnúť ho možte pomocou programu System monitor. V záložke Processes nájdite OBERON Center a ukončite proces.

Po inštalácii OBERON-u pokračuje wizard výberom aplikácie, pre ktorú sa vytvorí odkaz. Môžete si vytvoriť odkaz pre OBERON a OBERON Center. Po vytvorení zástupcov treba vybrať prvú možnosť I don't want to make another shortcut. Inštalácia je po tomto kroku dokončená a okno PlayOnLinux vyzerá nasledovne.

 

V tomto štádiu je OBERON pripravený na používanie. Dajú sa v ňom však otvoriť len firmy, ktoré používajú MySQL databázu. Pre fungovanie Access databázy je potrebné doinštalovať komponent jet40.

 

V programe PlayOnLinux vyberte možnosť Configure a prejdite do záložky Miscellaneous.

 

Kliknite na tlačidlo Open a shell. Otvorí sa terminál kde je potrebné dostať sa do koreňového priečinka. Zadajte príkaz cd. Komponent jet40 nainštalujete príkazom winetricks jet40. V systéme OBERON je možné po tomto kroku využívať access databázu.

V niektorých prípadoch je ešte potrebné nainštalovať fonty. Prejdite do záložky Install components a nainštalujte nasledovné.

  

Príbuzné témy