Podpora .NET Framework 4.8 pre Win7 SP1

Certifikáty a aktualizácie pre Microsoft .NET Framework 4.8 pre Windows 7 SP1.

Verzia Microsoft NET Framework 4.8 je súčasťou operačného systému Windows od verzie 10 (od verzie 1903, aktualizácia z 10.05.2019), v starších verziách Windowsu je ho potrebné doinštalovať (na počítači musí byť nainštalovaná verzia 4.8 alebo vyššia).

Archív zip obsahuje súbory certifikátov a aktualizácií:

  • Microsoft RSA TLS CA 01.crt,
  • MicrosoftRootCertificateAuthority2011.cer,
  • KB474419,
  • KB4490628.

Dátum vydania: 24.11.2021

Veľkosť súboru: 135 MB