Pomocník systému OBERON
Zapojenie sieťového kábla 100 Mb

Základné informácie > Inštalácia > Sieťová inštalácia OBERON-u > Zapojenie sieťového kábla 100 Mb

Postup zapojenia sieťového kábla

  1. Odporúčané zapojenie sieťového kábla pre sieť 100 Mb:

        

     

  2. Odporúčané zapojenie sieťového kábla 100 Mb, no v špecifickom prípade bez potreby sieťového rozbočovača. Zapojenie je možné použiť len pri priamom prepojení dvoch počítačov:

          
Príbuzné témy