Pomocník systému OBERON
Formulár Zmluvná rezervácia

Formulár Zmluvná rezervácia umožňuje zaevidovať, resp. upraviť už zaevidovanú zmluvnú rezerváciu ubytovacieho zariadenia so zmluvným partnerom (napr. cestovnou kanceláriou) v module Hotelová recepcia. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka HotelKniha zmluvných rezervácií, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Zmluvná rezervácia

Zadáva sa dátum začatia a ukončenia zmluvnej rezervácie.
Eviduje základné informácie o zmluvnej rezervácii - názov rezervácie, kontaktné údaje.
Záložka Rezervované izby umožňuje zmluvne zarezervovať potrebný počet izieb pre zmluvného partnera. Stlačením tlačidla Vybrať izby vyberte všetky izby, ktoré si zmluvný partner rezervuje. Zmluvné rezervácie zvolených izieb budú v grafickom prehľade izieb zobrazené lososovou farbou.
Evidujú sa údaje obchodného partnera, t. j. zmluvnej strany (napr. cestovnej kancelárie).

Časová platnosť zmluvnej rezervácie

Zmluvnej rezervácii je možné zadať tzv. časovú platnosť. Ak zmluvný partner (napr. cestovná kancelária) nerezervuje vyhradené kapacity ubytovacieho zariadenia zadaný počet dní pred nástupom na pobyt, zmluvná rezervácia sa automaticky stornuje, t. j. ubytovacie kapacity si bude môcť obsadiť samotné ubytovacie zariadenie. Následne budú príslušné izby v grafickom prehľade izieb označené ako voľné.

Tlačidlo vo formulári Zmluvná rezervácia

Prílohy

Stlačením tlačidla sa otvorí formulár, v ktorom možno pridať dokument alebo obrázok (tlačidlo ). Použiť možno aj funkciu Drag&Drop, prípadne prílohu oskenovať. Viac informácií získate v téme Práca s prílohami.
Príbuzné témy