Pomocník systému OBERON
História ubytovaných osôb

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > História ubytovaných osôb

V evidencii História ubytovaných osôb sa nachádzajú hostia, ktorí už boli v minulosti ubytovaní v danom ubytovacom zariadení. Do knihy História ubytovaných osôb sa záznamy dostanú automaticky pri zaevidovaní hosťa do knihy ubytovaných, prípadne do rezervácie ubytovania.

Základné informácie

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Export e-mailových adries

E-mailové adresy z histórie ubytovaných osôb je možné exportovať do samostatného textového súboru (.TXT), e-mailové adresy sú oddelené bodkočiarkou. Po ukončení exportu sa zobrazí správa o priebehu. Exportované e-mailové adresy je ďalej možné použiť napríklad pri hromadnom posielaní e-mailov. Bližšie informácie o importe získate v téme Sprievodca Import obchodných partnerov.  
Príbuzné témy