Pomocník systému OBERON
História ubytovaných osôb

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > História ubytovaných osôb

V evidencii História ubytovaných osôb sa nachádzajú hostia, ktorí už boli v minulosti ubytovaní v danom ubytovacom zariadení. Do knihy História ubytovaných osôb sa záznamy dostanú automaticky pri zaevidovaní hosťa do knihy ubytovaných, prípadne do rezervácie ubytovania.

Základné informácie

Dostupné možnosti evidencie

V evidencii História ubytovaných osôb sú dostupné ďalšie možnosti práce so záznamami, a to v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Export e-mailových adries

E-mailové adresy z histórie ubytovaných osôb je možné exportovať do samostatného textového súboru (.TXT), e-mailové adresy sú oddelené bodkočiarkou. Po ukončení exportu sa zobrazí správa o priebehu. Exportované e-mailové adresy je ďalej možné použiť napríklad pri hromadnom posielaní e-mailov. Bližšie informácie o importe získate v téme Sprievodca Import obchodných partnerov.  
Príbuzné témy