Pomocník systému OBERON
Sprievodca Export e-mailových adries

Základné informácie 

Pri importe e-mailových adries do programu Mailchimp zvoľte oddelovač CRLF. Mailchimp je nástroj na hromadné posielanie e-mailov (newslettrov).
Príbuzné témy