Pomocník systému OBERON
Kniha poskytovaných služieb

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > Kniha poskytovaných služieb

Základné informácie

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť väzby dokumentu 

Väzby k dokumentu slúžia na kontrolu správnosti zaevidovania služby. Vo formulári sa graficky zobrazia väzby k vybranému záznamu (rezervácia, služba, hotelový účet atď.). Kliknutím pravým tlačidlom myši je možné zápis v Knihe poskytovaných služieb vytlačiť, upraviť a exportovať.

Označiť službu ako poskytnutú

Rezerváciu služby je možné označiť ako poskytnutú, t. j. rezervácii sa zmení farba v grafickom prehľade poskytovaných služieb.

Zrušiť označenie služby ako poskytnutej

Funkcia zruší označenie služby ako poskytnutej.

Vyúčtovanie poskytnutej služby 

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého sa poskytnutá služba vyúčtuje - presunie sa medzi neaktívne služby. Služba sa môže vyúčtovať:

Poskytnutú službu je možné vyúčtovať aj z Pokladnice OBERON (tlačidlo Služby). Vyúčtované služby sa nebudú zobrazovať v grafickom prehľade poskytovaných služieb medzi Neuhradenými službami.

Bližšie informácie o spôsobe práce so službami získate v téme Zaevidovanie rezervácie služby.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy