Pomocník systému OBERON
Formulár Zoznam účelov pobytu

Formulár Zoznam účelov pobytu obsahuje číselník účelov pobytu ubytovaných hostí, ktorý bol vydaný Ministerstvom vnútra SR. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy z formulára Ubytovanie, záložka Základné, tlačidlo  pri rozbaľovacom zozname Účel pobytu.

Účel pobytu je dôležité zadať pri elektronickom posielaní hlásenia o pobyte cudzinca. Ministerstvo vnútra SR kontroluje účel pobytu v závislosti od vízovej povinnosti. Príklad: cudzinec z Českej republiky nemá vízovú povinnosť, ale recepčná mu zadá účel pobytu 93-Turistika, ktorý je určený pre cudzincov s vízovou povinnosťou. Súbor XML sa podarí vyexportovať a následne nahrať na portál, ale v procese spracovania sa vyskytne chyba a cudzinec nebude zapísaný do ECU (Evidencia krátkodobých cudzincov).

Číselník účelov pobytu hostí s vízovou a bez vízovej povinnosti

 

Postup vytvorenia a nastavenia elektronického hlásenia pobytu cudzincov je dostupný v téme Hlásenie pobytu cudzincov - export do XML.
Príbuzné témy