Pomocník systému OBERON
Inštalácia súkromného kľúča

Ďalšie možnosti produktu > Elektronický podpis > Inštalácia súkromného kľúča

Táto téma Pomocníka popisuje inštaláciu firemného zaručeného podpisu, ktorý vydáva akreditovaná certifikačná autorita. V prípade použitia osobného zaručeného podpisu (občianskeho preukazu) je postup inštalácie popísaný v téme Inštalácia elektronického občianskeho preukazu eID.

Základné informácie

Postup inštalácie

  1. Po dvojkliku na súbor certifikátu .P12 alebo .PFX sa zobrazí Sprievodca importom certifikátov. Po úvodnej informácii pokračujte ďalej. Vyhľadajte na disku cestu k súboru so zálohou súkromného kľúča a na ďalšom dialógovom okne zadajte heslo pre súkromný kľúč (Obrázok č. 1).
  2. Ponechajte Automaticky vybrať priestor na uloženie certifikátov podľa typov alebo použite priestor na umiestnenie všetkých certifikátov a vyberte Osobné. Na nasledujúcej obrazovke stlačte tlačidlo Dokončiť a sprievodca zobrazí informáciu o úspešnom nainštalovaní certifikátu (Obrázok č. 2).
  3. Ďalej postupujte podľa témy Elektronický podpis v systéme OBERON.
Obrázok č. 1: Sprievodca importom certifikátov

 

 Obrázok č. 2: Sprievodca importom certifikátov (pokračovanie)

 

 Obrázok č. 3: Vlastné osobné certifikáty inštalované v systémovom úložisku Windows

 

Príbuzné témy