Pomocník systému OBERON
Inštalácia súkromného kľúča

Ďalšie možnosti produktu > Elektronický podpis > Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) > Inštalácia súkromného kľúča

Táto téma Pomocníka je venovaná inštalácii súkromného kľúča pre potreby implementácie kvalifikovanej elektronickej pečate v systéme OBERON.

Základné informácie

Postup inštalácie

  1. Po dvojkliku na súbor certifikátu .P12 alebo .PFX sa zobrazí Sprievodca importom certifikátov. Po úvodnej informácii pokračujte Ďalej. Vyhľadajte na disku cestu k súboru so zálohou súkromného kľúča (certifikátu) a v ďalšom dialógovom okne zadajte heslo pre súkromný kľúč (Obrázok č. 1).
  2. Ponechajte možnosť Automaticky vybrať priestor na uloženie certifikátov podľa typov alebo použite druhú možnosť (Umožniť všetky certifikáty v nasledovnom priestore) a vyberte adresár Osobné. Na nasledujúcej obrazovke stlačte tlačidlo Dokončiť - sprievodca zobrazí informáciu o úspešnom nainštalovaní (importe) certifikátu (Obrázok č. 2).
Obrázok č. 1: Sprievodca importom certifikátov

 

 Obrázok č. 2: Sprievodca importom certifikátov (pokračovanie)

 

 Obrázok č. 3: Vlastné osobné certifikáty inštalované v systémovom úložisku Windows

 

Postup priradenia súkromného kľúča (certifikátu) používateľovi   

  1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku ServisPoužívatelia.
  2. V zozname používateľov zvoľte používateľa, ktorému chcete priradiť súkromný kľúč (certifikát), a stlačte tlačidlo Oprava.
  3. Otvorí sa formulár Používateľ, v ktorom v záložke Podpis, sekcia Elektronický podpis z rozbaľovacieho zoznamu vyberte dané číslo certifikátu.
  4. Vykonané nastavenie potvrďte stlačením tlačidla OK.
Príbuzné témy