Pomocník systému OBERON
Inštalácia verejného kľúča

Ďalšie možnosti produktu > Elektronický podpis > Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) > Inštalácia verejného kľúča

Táto téma Pomocníka je venovaná inštalácii verejného kľúča na overenie kvalifikovanej elektronickej pečate v systéme OBERON.

Základné informácie   

Postup inštalácie

  1. Po dvojkliku na súbor certifikátu .cer (alebo .der či .pem) sa zobrazí Sprievodca importom certifikátov. Po úvodnej informácii pokračujte Ďalej.
  2. Ponechajte možnosť Automaticky vybrať priestor na uloženie certifikátov podľa typov alebo použite druhú možnosť (Umožniť všetky certifikáty v nasledovnom priestore) a vyberte adresár Ostatní. Na nasledujúcej obrazovke stlačte tlačidlo Dokončiť - sprievodca zobrazí informáciu o úspešnom nainštalovaní (importe) certifikátu (Obrázok č. 1).
Obrázok č. 1: Import osobného certifikátu inej osoby

Obrázok č. 2: Ostatné osobné certifikáty iných osôb
Príbuzné témy