Pomocník systému OBERON
Inštalácia verejného kľúča

Ďalšie možnosti produktu > Elektronický podpis > Inštalácia verejného kľúča

Táto téma Pomocníka popisuje inštaláciu firemného zaručeného podpisu, ktorý vydáva akreditovaná certifikačná autorita. V prípade použitia osobného zaručeného podpisu (občianskeho preukazu) je postup inštalácie popísaný v téme Inštalácia elektornického občianskeho preukazu eID.

Základné informácie

Postup inštalácie

  1. Po dvojkliku na súbor certifikátu .cer (alebo .der či .pem) sa zobrazí Sprievodca importom certifikátov. Po úvodnej informácii pokračujte Ďalej. Ponechajte Automaticky vybrať priestor na uloženie certifikátov podľa typov alebo použite Priestor na umiestnenie všetkých certifikátov a vyberte Ostatní. Na nasledujúcej obrazovke stlačte tlačidlo Dokončiť a sprievodca zobrazí informáciu o úspešnom nainštalovaní certifikátu (Obrázok č.1).
  2. Ďalej postupujte podľa témy Elektronický podpis v systéme OBERON.
Obrázok č. 1: Import osobného certifikátu inej osoby
Obrázok č. 2: Ostatné osobné certifikáty iných osôb
Príbuzné témy