Pomocník systému OBERON
Overenie dôveryhodnosti elektronického podpisu

Ďalšie možnosti produktu > Elektronický podpis > Overenie dôveryhodnosti elektronického podpisu

Táto téma Pomocníka obsahuje postupy, ako overiť dôveryhodnosť kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) pri importe elektronických dokumentov do systému OBERON. Jednotlivé postupy sa líšia v závislosti od typu (formátu) daného dokumentu.

Overenie podpisu dokumentu vo formáte PDF

Obrázok č. 1: Overenie dôveryhodnosti KEP-u na faktúre vo formáte PDF

Obrázok č. 2: Pridanie bezpečnostného certifikátu

 

Overenie podpisu dokumentu vo formáte XML

Obrázok č. 3 obsahuje súbor vo formáte XML s textovou časťou (element Signature) na jeho konci, ktorá nesie informáciu o elektronickom podpise. Ak používateľ, ktorý nemá priradený certifikát na vytvorenie elektronického podpisu, vytvorí XML dokument (exportuje údaje vo formáte XML), elektronický podpis sa, samozrejme, nevytvorí a dokument nebude obsahovať element Signature.

Obrázok č. 3: Časť XML súboru s informáciou o elektronickom podpise

Príbuzné témy