Pomocník systému OBERON
Overenie dôveryhodnosti elektronického podpisu

Ďalšie možnosti produktu > Elektronický podpis > Overenie dôveryhodnosti elektronického podpisu

Spôsob, ako overiť elektronický podpis prijatého elektronického dokumentu, závisí od typu (formátu) daného dokumentu.

Overenie dokumentu vo formáte PDF

Dokument (napr. faktúru) vo formáte PDF je možné overiť priamo v programe Adobe Reader minimálne vo verzii 9.1., vo verzii 8.0 nie je elektronický podpis dostupný. Používateľ si môže elektronický podpis vizuálne skontrolovať priamo pri zobrazení dokumentu (Obrázok č. 1).

Niekedy však na korektné zobrazenie elektronického podpisu je potrebné mať v Adobe Acrobat Reader nainštalovaný bezpečnostný certifikát. Návod na pridanie certifikátu je zobrazený v Obrázku č. 2.

Obrázok č.1: Elektronický podpis vo faktúre PDF

Obrázok č.2: Pridanie bezpečnostného certifikátu

 

Overenie dokumentu vo formáte XML

OBERON umožňuje automaticky overiť elektronický dokument vo formáte XML (pri importe údajov - XML komunikácia alebo transport údajov). Okrem overenia elektronického podpisu a dokumentu (kontrola, či nebol pozmeňovaný) je možné overiť, či daný elektronický dokument skutočne patrí tomu, od koho pochádza - teda danému obchodnému partnerovi. Vtedy je však potrebné priradiť danému obchodnému partnerovi jeho certifikát (verejný klúč) podľa tohto postupu:

  1. Nainštalujte do počítača certifikát (verejný kľúč) daného obchodného partnera, bližšie informácie o inštalácii získate v téme Inštalácia verejného kľúča.
  2. V ponuke Firma zvoľte položku Obchodní partneri, vyberte daného obchodného partnera, stlačte tlačidlo Oprava. V záložke Rozšírené otvorte rozbaľovací zoznam, ktorý obsahuje zoznam certifikátov inštalovaných v úložisku systému Windows (Certifikáty - Certifikáty aktuálny používateľ - Ostatní). Vyberte daný certifikát a stlačte tlačidlo OK.
  3. Od tejto chvíle sa na tomto počítači pri importe údajov overí každý importovaný elektronický dokument (vo formáte XML).

Obrázok č. 2 znázorňuje elektronický podpis v XML súbore. Textová časť (element Signature) vložená na konci XML súboru nesie informáciu elektronického podpisu.

Ak používateľ, ktorý nemá zadaný certifikát na vytvorenie elektronického podpisu, vytvorí XML dokument (exportuje údaje vo formáte XML), elektronický podpis sa, samozrejme, nevytvorí a dokument nebude obsahovať element Signature.

Obrázok č. 2: Časť XML súboru s elektronickým podpisom

Príbuzné témy