Pomocník systému OBERON
Hromadný export príloh dokumentov

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Hromadný export príloh dokumentov

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Hromadný export príloh dokumentov v ponuke Firma programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Postup hromadného exportu

Pri hromadnom exporte príloh dokumentov postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Zadajte obdobie, za ktoré sa majú prílohy dokumentov exportovať.
  2. Zvoľte adresár na disku počítača, do ktorého sa prílohy vyexportujú. V danom adresári sa automaticky vytvorí podadresár s daným obdobím (rokom) a ďalšie podadresáre podľa jednotlivých evidencií.
  3. Zvoľte evidencie, s ktorými sa bude pracovať. Na označenie všetkých evidencií stlačte pravé tlačidlo myši a zvoľte možnosť Označiť všetky.
  4. Zvoľte sklady, s ktorými sa bude pracovať. Na označenie všetkých skladov stlačte pravé tlačidlo myši a zvoľte možnosť Označiť všetky.
  5. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa vykoná hromadný export príloh dokumentov.
Príbuzné témy