Pomocník systému OBERON
Fiškálna tlačiareň Efox/o - T Elcom RP80

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne (eKasa) > Efox/o - T Elcom RP80 > Fiškálna tlačiareň Efox/o - T Elcom RP80

Táto téma Pomocníka obsahuje základné informácie o fiškálnej tlačiarni Efox/o - T Elcom RP80. Zariadenie je podporované bez garancie ďalších úprav v komunikačnom protokole na základe budúcich aktualizácií firmvéru.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Fiškálne zariadenie Efox/o - T Elcom RP80

 

Porovnanie jednotlivých podporovaných fiškálnych zariadení je dostupné v téme Podporované registračné pokladnice.
Príbuzné témy