Pomocník systému OBERON
Fiškálna tlačiareň Efox/o - T Elcom RP80

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne > Efox/o - T Elcom RP80 > Fiškálna tlačiareň Efox/o - T Elcom RP80

Táto téma Pomocníka obsahuje základné informácie o fiškálnej tlačiarni Efox/o - T Elcom RP80. Zariadenie je podporované bez garancie ďalších úprav v komunikačnom protokole na základe budúcich aktualizácií firmvéru.

Základné informácie

Zariadenie sa inštaluje v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisZariadenia, tlačidlo Pridať. Viac informácií k inštalácii zariadenia získate v téme Fiškálna tlačiareň Efox/o - T Elcom RP80 - inštalácia.

Obrázok č. 1: Fiškálne zariadenie Efox/o - T Elcom RP80

 

Porovnanie jednotlivých podporovaných fiškálnych zariadení je dostupné v téme Podporované registračné pokladnice.
Príbuzné témy