Pomocník systému OBERON
Fiškálna tlačiareň Efox/o - T Elcom RP80 - inštalácia

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne (eKasa) > Efox/o - T Elcom RP80 > Fiškálna tlačiareň Efox/o - T Elcom RP80 - inštalácia

Táto téma Pomocníka popisuje inštaláciu fiškálnej tlačiarne Efox/o - T Elcom RP80Fiškálna tlačiareň (eKasa tlačiareň) predstavuje také hardvérové zariadenie, ktoré v spojení s modulom Pokladnica OBERON vytvorí z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu.

Pripojenie fiškálnej tlačiarne

Zariadenie sa napája pomocou sieťového adaptéra a pripája sa buď k počítaču pomocou USB kábla, alebo do počítačovej siete pomocou Ethernet kábla (prípadne WiFi). Ethernet kábel sa pripája do prepínača (switchu), do ktorého je obdobným spôsobom pripojený aj počítač. Pripojenie k počítaču pomocou rozhrania RS232 OBERON nepodporuje.

Obrázok č. 1: Schéma komunikácie medzi OBERON-om a zariadením

 

Nastavenia fiškálnej tlačiarne

Pomocou návodu a softvéru od výrobcu nahrajte do zariadenia identifikačné a autentifikačné údaje a vykonajte ostatné nastavenia komunikácie (nastavenia IP adresy a komunikačného portu). Číslo portu na komunikáciu je v zariadení prednastavené na hodnotu 49 999. Kvôli vyššej bezpečnosti sa odporúča zmeniť. Pri zmene čísla portu postupujte podľa návodu výrobcu. OBERON komunikuje s PPEKK zariadenia priamo.

Nastavenia v OBERON-e

 1. Ak ešte nemáte vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie novej firmy.
 2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte názov pokladnice, vyberte typ zariadenia Fiškálny modul, model Elcom-EFox (eKasa), zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom:
  - v záložke Komunikácia zadajte parametre komunikácie. V závislosti od konkrétneho modelu sú k dispozícii tieto možnosti pripojenia: prostredníctvom USB alebo protokolu TCP/IP. Pri pripojení pomocou protokolu TCP/IP (Ethernet kábel) zadajte do príslušných polí hodnotu IP adresy a číslo portu zariadenia. Na otestovanie komunikácie so zariadením stlačte tlačidlo Načítať zo zariadenia;
  - v záložke Základné je možné vybrať tlačiareň na tlač nefiškálnych textov (rôznych súhrnných obratov, mincoviek, náhradného paragónu pri nefunkčnosti fiškálnej tlačiarne a pod.);
  - v záložke Nastavenia modulu možno zadefinovať doplňujúcu hlavičku/pätičku pokladničného dokladu;
  - v záložke Pokladnica OBERON nastavte parametre predaja a zobrazenia Pokladnice OBERON. Viac informácií získate v téme Pokladnica OBERON - nastavenia.
 4. Nastavenia vykonané vo formulári Nastavenie fiškálneho modulu Elcom-EFox (eKasa) a vo formulári Zariadenie potvrďte stlačením tlačidla OK.
 5. Inštalácia fiškálnej tlačiarne je ukončená.
Obrázok č. 2: Nastavenie komunikácie s fiškálnou tlačiarňou Efox/o - T Elcom RP80

Príbuzné témy